511 110 953
info@zszebetin.cz
Fotografie a logo školy

Výuka anglického jazyka

Anglický jazyk je na naší škole vyučován již od první třídy kvalifikovanými vyučujícími, kdy se děti hravou formou s pohádkovými postavičkami naučí základní slovní zásobu a základní gramatické jevy. Výuka v 1. a 2. ročníku je založena především na ústním projevu. Ve třetí třídě už se děti učí anglicky psát. Začínají již známou slovní zásobou, takže se mohou zaměřit na psaný tvar slova, které již znají. Zároveň se tímto žáci zdokonalují ve čtení. Ve 3.-5. ročníku jsou žáci vyučováni dle učebnice Hello, kids. S její pomocí si žáci osvojí základy správné výslovnosti, dozvědí se zajímavosti ze života zemí, kde se mluví anglicky, naučí se několik říkanek, písniček a získají základní slovní zásobu, kterou využijí při učení v dalších letech. Přestože učebnice není vizuálně tak lákavá jako učebnice v 1. a 2. ročníku, splňuje požadavky na výuku a důležitým kritériem je bohužel i její poměrně nízká cena ve srovnání s jinými, vesměs monolinguálními, učebnicemi.

Cambridgeské zkoušky

Logo Cambridge Exam Preparation Centre

Naše škola spolupracuje s jazykovou školou Hello, pod jejíž záštitou mohou žáci skládat Cambridgeské zkoušky YLE úroveň Starters, příp. Movers. Ve školním roce 2016/2017 se těchto zkoušek zúčastnilo 35 žáků naší školy s výbornými výsledky. Na tyto zkoušky zejména na úroveň Starters jsou žáci připraveni již v rámci běžné výuky angličtiny. Další příprava probíhá v rámci kroužku Hrátky s angličtinou, který je každoročně součástí nabídky kroužků pro žáky 3. a 4. ročníku. Naše škola obdržela certifikát a logo Preparation Centre, které jsou udělovány přímo University of Cambridge, a nově máme v 5. ročníku kroužek YLE Exam Preparation namísto původního Hrátky s angličtinou, v němž jsou děti připravovány právě na tyto zkoušky. Pro naše žáky můžeme ve spolupráci s Hello pořádat zkoušky přímo u nás ve škole, je to místo, které dobře znají, a proto pro ně bude ohromnou výhodu, že zkoušky budou skládat v místě, které jim není cizí. Naši učitelé se můžou pravidelně účastnit workshopů autorizovaného centra a mohou využít nepřeberné množství přípravných materiálů ke zkoušce. Další výhodou tohoto prestižního partnerství je výhodná cena zkoušek pro naše žáky. Jako partnerská škola máme rychlejší přístup k výsledkům. Partnerství s autorizovaným centrem ukazuje, že úroveň výuky anglického jazyka je na naší škole opravdu vysoká. Certifikáty YLE můžou děti skládat ve třech jazykových úrovní Starters. Movers a Flyers. Všechny zkoušky jsou ve velmi přátelské atmosféře a děti si tak vyzkouší formu testování, která jim pomůže v dalších ročnících zvládnout různé srovnávací zkoušky. Slavnostní předávání certifikátů se většinou stává důležitou událostí v rodině a rodiče dostávají zpětnou vazbu o úrovni jazykových schopností. Věříme, že v tomto roce budeme moci gratulovat mnoho našim úspěšným žákům k získání certifikátů z angličtiny.

Termín konání zkoušek

Ve školním roce 2017/2018 proběhnou cambridgeské zkoušky 25. 4. 2018 (4. a 5. ročník).

Kontakt

Mgr. Marcela Jurtíková
Tel.: 511 110 953 klapka 30
Email: jurtikova.marcela@zszebetin.cz
Loga školy
Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist