511 110 953
info@zszebetin.cz
// do not delete
Fotografie a logo školy

Dokumenty ke stažení

Základní dokumenty školy

ŠVP pro ZŠ - Škola pro život
Školní řád
Řád školní družiny
Školní vzdělávací program školní družiny

Vydané právní předpisy

Předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na sekretariátu školy.
Kontrolní a hospitační činnost školy
Pravidla pro poskytování informací
Organizační řád školy
Sazebník úhrad
Pravidla parkovacího prostoru pro kola a koloběžky
Provozní řád venkovního areálu školy
Čestné prohlášení a povinnosti vedoucího cvičící skupiny
Opatření proti vzniku mimořádné události
Provozní řád víceúčelového hřiště u ZŠ Otevřená 20a
Provozní řád venkovních hracích ploch u ZŠ Otevřená 20a
Koncepce domácí přípravy žáků
Směrnice k ochraně osobních údajů

Dokumenty školní družiny

Plná moc k vyzvedávání žáků

Dokumenty k čtenářskému deníku

Seznam doporučené literatury pro 3. ročník
Seznam doporučené literatury pro 4. ročník
Seznam doporučené literatury pro 5. ročník
Moje četba (3. a 4. ročník)
Moje četba (5. ročník)
Referát o knize

Seznam doporučené literatury pro 6.-9. ročník

Seznam doporučené literatury pro 6. ročník
Seznam doporučené literatury pro 7. ročník
Seznam doporučené literatury pro 8. ročník
Seznam doporučené literatury pro 9. ročník

Seznamy pomůcek pro žáky

Seznam pomůcek pro 1. ročník
Seznam pomůcek pro 2. ročník
Seznam pomůcek pro 3. ročník
Seznam pomůcek pro 4. ročník
Seznam pomůcek pro 5. ročník
Seznam pomůcek pro 6. ročník
Seznam pomůcek pro 7. ročník
Seznam pomůcek pro 8. ročník
Seznam pomůcek pro 9. ročník

Uvolňování žáků

Propustka pro žáky 2. stupně
Omluvenka žáka ze ŠD po vyučování
Žádost o uvolnění z výuky tělesné výchovy
Žádost o uvolnění z výuky tělesné výchovy - plavání

Níže uvedené žádosti o uvolnění je třeba podat nejpozději týden předem a současně oslovit jednotlivé vyučující emailem ohledně probíraného učiva.
Žádost o uvolnění z výuky pro ŘŠ (více než 5 prac. dnů)
Žádost o uvolnění z výuky pro TU (max. 5 prac. dnů, včetně)
Loga školy

Naši partneři

Férová škola

Evropský sociální fond

Cambridge Assessment

Stránky města Brna

Síť brněnských otevřených škol

Rodiče vítání

ÚMČ Žebětín

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Kontaktní informace

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
IČO: 49466208
IZO: 600108465

Otevřená 986/20a
64100 Brno-Žebětín
Telefon: 511 110 953
Email: info@zszebetin.cz
Číslo účtu: 1346661329/0800 (Česká spořitelna)
ID datové schránky: v2smjya

Rychlé odkazy

Kontakty

Povinně zveřejňované informace

Prohlášení o přístupnosti

GDPR

Ochrana oznamovatelů

Přihlašování obědů

Elektronická žákovská knížka

Přihlášení ke školnímu emailu

Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist