511 110 953
info@zszebetin.cz
Fotografie a logo školy

Školní vzdělávací program

Škola vzdělává podle vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - "Škola pro život"
Aktuální verze ŠVP je verzí včetně dodatků 1 a 2

ŠVP pro ZŠ - Škola pro život

Zřizovací listina

Zřizovací listina ZŠ Brno, Otevřená 20a

Školní řád

Školní řád

Plná moc k vyzvedávání žáků

Plná moc k vyzvedávání žáků

Dokumenty ke čtenářskému deníku

Seznam doporučené literatury pro 3. ročník
Seznam doporučené literatury pro 4. ročník
Seznam doporučené literatury pro 5. ročník
Moje četba (3. a 4. ročník)
Moje četba (5. ročník)
Referát o knize

Výroční zpráva

Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva 2015/2016
Výroční zpráva 2014/2015

Směrnice školy

Pravidla parkovacího prostoru pro kola a koloběžky
Provozní řád venkovního areálu školy
Čestné prohlášení a povinnosti vedoucího cvičící skupiny
Kritéria pro dodatečné přijetí do školního zařízení – školní družiny
Opatření proti vzniku mimořádné události
Provozní řád víceúčelového hřiště u ZŠ Otevřená 20a
Provozní řád venkovních hracích ploch u ZŠ Otevřená 20a
Koncepce domácí přípravy žáků

Hospodaření školy

Výkaz - Rozvaha příspěvkové organizace za rok 2016
Výkaz - Výkaz zisku a ztráty za rok 2016
Výkaz - Rozvaha příspěvkové organizace za rok 2015
Výkaz - Výkaz zisku a ztráty za rok 2015
Výkaz - Rozvaha příspěvkové organizace za rok 2014
Výkaz - Výkaz zisku a ztráty za rok 2014

Rozpočet školy

Rozpočet na rok 2017 - Státní prostředky
Rozpočet na rok 2017 - Obecní prostředy
Rozpočtový výhled ZŠ

Všechny dokumenty jsou uloženy ve formátu .pdf.
Pro správné zobrazení je třeba mít nainstalovaný příslušný program, např.: Adobe Acrobat Reader.
Loga školy
Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist