511 110 953
info@zszebetin.cz
Fotografie a logo školy

Základní údaje

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
IČO: 49466208

Otevřená 986/20a
×

Jak se k nám dostanete

Autobusem č. 52 směr Mendlovo náměstí, případně Zoologická zahrada.

Autem směr Masarykův okruh, případně Bystrc. Exit 178 Ostrovačice nebo Exit 182 Kývalka

Brno-Žebětín
641 00
Telefon: 511 110 953
Email: info@zszebetin.cz Další kontakty
Číslo účtu: 1346661329/0800 (Česká spořitelna)

Úplnost a velikost školy

Základní škola Brno, Otevřená, je školou neúplnou, bezbariérovou, pouze pro žáky 1. stupně, která nabízí základní vzdělání pro žáky z městské části Brno-Žebětín i z okolních městských částí. Škola je vhodně situována blízko MŠ Žabka, v klidné zóně stranou dopravního ruchu. Kapacita školy je 300 žáků. Součástí školy je školní družina s kapacitou 120 žáků, která uskutečňuje zájmové vzdělávání pro žáky 1. stupně. Součástí základní školy je školní jídelna, která poskytuje stravování žákům školy. Škola nemá v současné době navázanou žádnou mezinárodní spolupráci.

Vybavení školy

ZŠ Otevřená vyučuje v jedné budově, která se nachází v oploceném areálu s centrálním shromažďovacím místem a zelení. Škola disponuje 16 učebnami, z nichž jedna je jazyková učebna, jedna učebna výpočetní techniky, čtyři učebny praktického vyučování - keramika, cvičná kuchyňka a dvě dílny. V prostorách školní družiny se nachází multifunkční prostor pro výuku čtení, hudební výchovy a multimediální výchovy. Dále má škola k dispozici dvě tělocvičny a víceúčelové školní hřiště. Po materiální stránce je škola velmi dobře vybavena pomůckami, audiovizuální technikou a výpočetní technikou. Pro zajištění pitného režimu mají žáci k dispozici pitné fontány na centrálních chodbách.

Charakteristika pedagogického sboru

Škola disponuje stabilním, zkušeným a kvalifikovaným pedagogickým sbor. Pedagogičtí pracovníci se dlouhodobě a aktivně podílejí na vedení různých zájmových kroužků a mimoškolních aktivit. Pravidelně se vzdělávají a nově získané poznatky efektivně aplikují do výuky. Kvalita práce pedagogického sboru se projevuje v úspěšnosti našich žáků v přijímacím řízení na víceletá gymnázia, i ve velmi dobrých výsledcích v soutěžích a olympiádách. Pedagogický sbor má okolo 25 členů, kvalifikovanost sboru se pohybuje v rozmezí 80%-100%.

Historie školy

Základní škola MČ Brno-Žebětín má dlouhou tradici, vznikla jako řada jiných škol u farních kostelů před třicetiletou válkou na Křivánkově náměstí 11. Byla to tradiční jednopodlažní cihlová budova se sedlovou střechou. V roce 1879 byla na místě této školy postavena nová, poschoďová, dvoutřídní škola s bytem pro učitele a hasičským skladištěm. V roce 1904 k ní přibyla ještě nová dvoutřídní škola na ulici Kohoutovická. Pro nárůst dětí bylo nutné v letech 2009 a 2011 vybudovat nové učebny na Křivánkově náměstí 35.
1. září 2012 byla slavnostně otevřena nová školní budova na ulici Otevřená.
1. září 2015 bylo slavnostně otevřeno víceúčelové školní hřiště.

Logem této nové školy jsou otevřené dveře, které symbolizují:

Prioritní oblasti činnosti školy

Informace pro řidiče

Vážení rodiče, řidiči!
Není nám lhostejná bezpečnost našich dětí při pohybu na komunikacích, především v blízkém okolí školy.
Z tohoto důvodu Vám doporučujeme:
  1. Dodržujte povolenou rychlost (30km/h).
  2. Dodržujte dopravní značení na přilehlých komunikacích školy.
  3. Dbejte na bezpečnost na přechodu pro chodce.
  4. Parkujte na místech vyhrazených k parkování.
  5. Při nástupu a výstupu z dopravního prostředku dbejte na to, aby Vaše dítě vystupovalo směrem k chodníku, ne na vozovku.

Zapojení školy v projektech

Projekt "Férová škola" Ligy lidských práv
Projekt "Rodiče vítáni"
Síť brněnských otevřených škol

Zřizovatel školy

ÚMČ Brno-Žebětín
Email: tajemnik@zebetin.cz
Tel.: 546 217 110
Loga školy
Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist