511 110 953
info@zszebetin.cz
Fotografie a logo školy

Základní údaje

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
IČO: 49466208

Otevřená 986/20a
×

Jak se k nám dostanete

Autobusem č. 52 směr Mendlovo náměstí, případně Zoologická zahrada.

Autem směr Masarykův okruh, případně Bystrc. Exit 178 Ostrovačice nebo Exit 182 Kývalka

Brno-Žebětín
641 00
Telefon: 511 110 953
Email: info@zszebetin.cz
Číslo účtu: 1346661329/0800 (Česká spořitelna)
ID datové schránky: v2smjya

Ředitelství školy

Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Šenbergerová
Tel.: 511 119 156
Mobil: 607 976 137
Email: info@zszebetin.cz

Statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Martin Jurtík
Tel.: 511 119 253 klapka 22
Mobil: 776 095 623
Email: jurtik.martin@zszebetin.cz

Výchovná poradkyně: Mgr. Marcela Štroblová
Tel.: 511 110 953 klapka 32
Email: stroblova.marcela@zszebetin.cz

Třídní učitelé

Třídní 1. A: Mgr. Petra Prokopová
Tel.: 511 110 953 klapka 28
Email: prokopova.petra@zszebetin.cz
Konzultační hodiny: Čtvrtek 13:15-14:00 hod. (nutno se předem objednat)
Kompetence: Edukativně-stimulační skupiny

Třídní 1. B: Mgr. Lenka Staníčková
Tel.: 511 110 953 klapka 28
Email: stanickova.lenka@zszebetin.cz
Konzultační hodiny: Středa 13:30-14:15 hod. (nutno se předem objednat)
Kompetence: Metodik prevence

Třídní 1. C: Mgr. et Mgr. Lucie Teplá
Tel.: 511 110 953 klapka 28
Email: tepla.lucie@zszebetin.cz
Konzultační hodiny: Čtvrtek 13:15-14:00 hod. (nutno se předem objednat)
Kompetence: Sběr papíru, školní sbor

Třídní 2. A: Mgr. Martina Petrželová
Tel.: 511 110 953 klapka 27
Email: petrzelova.martina@zszebetin.cz
Konzultační hodiny: Úterý 13:15-14:00 hod. (nutno se předem objednat)
Kompetence: Koordinátor ŠVP

Třídní 2. B: Mgr. Zdeňka Šulcová
Tel.: 511 110 953 klapka 27
Email: sulcova.zdenka@zszebetin.cz
Konzultační hodiny: Čtvrtek 13:15 - 14:00 hod. (nutno se předem objednat)

Třídní 2. C: Mgr. Jarmila Jihlavcová
Tel.: 511 110 953 klapka 27
Email: jihlavcova.jarmila@zszebetin.cz
Konzultační hodiny: Čtvrtek 13:15-14:00 hod. (nutno se předem objednat)

Třídní 3. A: Mgr. Marcela Štroblová
Tel.: 511 110 953 klapka 32
Email: stroblova.marcela@zszebetin.cz
Konzultační hodiny: Středa 13:15-14:00 hod. (nutno se předem objednat)
Kompetence: Výchovná poradkyně

Třídní 3. B: Mgr. Aneta Maženská
Tel.: 511 110 953 klapka 32
Email: mazenska.aneta@zszebetin.cz
Konzultační hodiny: Úterý 13:15-14:00 hod. (nutno se předem objednat)
Kompetence: Kulturní akce

Třídní 4. A: Bc. Karolína Fňukalová
Tel.: 511 110 953 klapka 31
Email: fnukalova.karolina@zszebetin.cz
Konzultační hodiny: Čtvrtek 13:15-14:00 hod. (nutno se předem objednat)
Kompetence: Výtvarné soutěže

Třídní 4. B: Mgr. Martin Zlatoš
Tel.: 511 110 953 klapka 31
Email: zlatos.martin@zszebetin.cz
Konzultační hodiny: Čtvrtek 13:15-14:00 hod. (nutno se předem objednat)
Kompetence: Matematické soutěže

Třídní 5. A: Mgr. Marcela Jurtíková
Tel.: 511 110 953 klapka 30
Email: jurtikova.marcela@zszebetin.cz
Konzultační hodiny: Středa 13:15-14:00 hod. (nutno se předem objednat)
Kompetence: Cambridgeské zkoušky, sklad učebnic

Třídní 5. B: Mgr. Andrea Urbánková
Tel.: 511 110 953 klapka 30
Email: urbankova.andrea@zszebetin.cz
Konzultační hodiny: Úterý 13:15-14:00 hod. (nutno se předem objednat)
Kompetence: Koordinátor EVVO

Netřídní učitelé

Bc. Jan Bažant
Tel.: 511 110 953 klapka 31
Email: bazant.jan@zszebetin.cz
Konzultační hodiny: Úterý 14:45 - 15:30 hod. (nutno se předem objednat)

PhDr. Hana Jakšová
Tel.: 511 110 953 klapka 32
Email: jaksova.hana@zszebetin.cz
Konzultační hodiny: Středa 13:30-14:15 hod. (nutno se předem objednat)
Kompetence: Školní knihovna, speciální pedagog

Mgr. Martin Jurtík
Tel.: 511 119 253 klapka 22
Mobil: 776 095 623
Email: jurtik.martin@zszebetin.cz
Konzultační hodiny: Úterý 13:15-14:00 hod. (nutno se předem objednat)

Mgr. Marie Pejšková (zástup za Mgr. Kratochvílovou)
Tel.: 511 110 953 klapka 32

Barbora Šenbergerová
Tel.: 511 110 953 klapka 32
Email: senbergerova.barbora@zszebetin.cz

Ekonomka školy

Hana Nečasová
Tel: 511 119 112
Email: ekonom@zszebetin.cz

Školní psycholog

Mgr. Martina Přichystalová
Tel.: 511 110 953 klapka 29
Mobil: 737 770 520
Email: prichystalova.martina@zszebetin.cz
Konzultační hodiny:
Pondělí 8:00-15:30 hod.
Individuálně po předchozí domluvě.

Asistenti pedagoga

Aneta Voznicová
Tel.: 511 110 953 klapka 28
Email: voznicova.aneta@zszebetin.cz

Renata Elbogen
Tel.: 511 110 953 klapka 28
Email: drapalova.renata@zszebetin.cz

Žaneta Kysilková
Tel.: 511 110 953 klapka 31
Email: kysilkova.zaneta@zszebetin.cz

Anna Novotná
Tel.: 511 110 953 klapka 27
Email: novotna.anna@zszebetin.cz

Alena Lindušková
Tel.: 511 110 953 klapka 30
Email: linduskova.alena@zszebetin.cz

Školní družina

Vedoucí vychovatelka: Mgr. Marcela Kubíčková
Tel.: 511 110 953 klapka 34
Email: kubickova.marcela@zszebetin.cz

Vychovatelka: Soňa Horáková
Tel.: 511 110 953 klapka 39
Email: horakova.sona@zszebetin.cz

Vychovatel: Bc. Stanislav Kupčík
Tel.: 511 110 953 klapka 38
Email: kupcik.stanislav@zszebetin.cz

Vychovatelka: Michaela Maryšlerová
Tel.: 511 110 953 klapka 35
Email: maryslerova.michaela@zszebetin.cz

Vychovatelka: Gabriela Prokešová
Tel.: 511 110 953 klapka 37
Email: prokesova.gabriela@zszebetin.cz

Vychovatelka: Mgr. Aneta Ševčíková
Tel.: 511 110 953 klapka 36
Email: sevcikova.aneta@zszebetin.cz

Školník

Petr Danhofer
Tel: 511 110 953 klapka 26
Email: skolnik@zszebetin.cz

Zaměstnanci školní jídelny

Vedoucí jídelny: Jaroslava Drozdová
Tel: 511 110 834
Email: jidelna@zszebetin.cz

Hlavní kuchařka: Bibiana Zubková
Tel: 511 110 834
Email: jidelna@zszebetin.cz

Kuchařka: Jana Varmužková
Tel: 511 110 834
Email: jidelna@zszebetin.cz

Pracovník obchodního provozu: Marie Podborská
Tel: 511 110 834
Email: jidelna@zszebetin.cz

Pracovník obchodního provozu: Marta Šedá
Tel: 511 110 834
Email: jidelna@zszebetin.cz

Provozní zaměstnanci

Vrátnice: Miroslav Drozd, Jarmila Polcarová
Tel: 511 110 953 klapka 20

Uklízečka: Dana Hrdá
Tel: 511 110 953 klapka 20

Uklízečka: Markéta Kunáková
Tel: 511 110 953 klapka 20

Uklízečka: Alena Lindušková
Tel: 511 110 953 klapka 20

Uklízečka: Anna Bublíková
Tel: 511 110 953 klapka 20

Loga školy
TOPlist