511 110 953
info@zszebetin.cz
// do not delete
Fotografie a logo školy

Hygienická opatření pro organizaci školního roku 2020/2021

Obecná opatření

Všichni zaměstnanci, včetně všech fyzických osob a dětí pohybující se v prostorách školy dodržují zvýšená hygienická opatření (např. mytí rukou, používání jednorázových kapesníků a ručníků, používání dezinfekčních prostředků atd.). Všechny fyzické osoby jsou povinny ve společných prostorách školy nosit roušku. Vstup do budovy je vybaven stojanem s dezinfekcí.

Organizace výuky

Žáci a zaměstnanci školy se ve společných prostorách školy pohybují s rouškami, využívají jednorázové ručníky a dezinfekční prostředky ve třídách, toaletách a v jídelně. Všechny místnosti, včetně chodeb a šaten, jsou pravidelně větrány. V pravidelných intervalech jsou k čištění používány ozonové generátory ve společných místnostech, jakými jsou např. jídelna, šatny, tělocvičny, učebny po třídních schůzkách apod. Častěji jsou dezinfikovány často exponované plochy – kliky, vypínače, klávesnice, myši atd. Výuka je nastavena dle možností školy, v jednom kroužku jsou děti nejvýše ze dvou ročníků. Vstup žáků do školy je postupný, bez zbytečného shlukování před školou. Pro případ nakažení je vyhrazena izolovaná místnost se samostatným WC, teplou vodou a lůžkem. Školní akce jsou omezeny na nezbytné minimum. Dle zájmu je možné od jarních měsíců organizovat školy v přírodě v běžném režimu.
Od 5. 10. 2020 je zakázán zpěv v hodinách hudební výchovy.
Od 5. 10. 2020 probíhají hodiny tělesné výchovy formou vycházek do okolí školy, v případě nepříznivého počasí formou her v prostorách školy.
Od 18. 11. 2020 se vyučují žáci 1. a 2. tříd prezenčním způsobem ve škole, ranní i odpolední ŠD je v běžném provozu. Ostatní ročníky se vzdělávají distančně.
Od 18. 11. 2020 jsou povinné roušky ve všech prostorách ZŠ, vyjma konzumace stravy.

Školní jídelna

Ve školní jídelně budou kromě zvýšené hygieny vydávány příbory, saláty a kelímky na nápoje zaměstnanci školní jídelny. Obědy se vydávají minimálně v pěti etapách, po každé etapě jsou dezinfikovány stoly a jídelna je vyvětrána. V pravidelných intervalech jsou k čištění používány ozonové generátory.
Až do odvolání se vaří jen jedno jídlo.
Žáci na distančním způsobu vzdělávání si mohou odebírat stravu do jídlonosičů od 12:30-13:30 hod.

Pronájmy tělocvičen

Pronájmy jsou realizovány jen pro pronajímatele, kteří nevyužívají sportovní náčiní školy, vyjma fotbalových a florbalových branek. Pronajímatelé zajišťují větrání pronajatých prostor. Obě tělocvičny, včetně šaten a přilehlých chodeb, se pravidelně dezinfikují a čistí pomocí ozonového generátoru. V době pronájmu je cizím osobám (např. doprovod dětí) zakázáno vstupovat do budovy školy, vyjma prostoru v zádveří.

Od 9. 10. 2020 jsou pronájmy školních prostor až do odvolání zrušeny.

Provoz vrátnice

Vrátnice je v provozu od 7:30-17:00 hod.

V případě nových pokynů ze strany MŠMT a MZ budou tato opatření aktualizována.
Aktualizováno 17. 11. 2020
Vedení školy
Loga školy

Naši partneři

Férová škola

Evropský sociální fond

Cambridge Assessment

Stránky města Brna

Síť brněnských otevřených škol

Rodiče vítání

Stránky MČ Žebětín

Kontaktní informace

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
IČO: 49466208
IZO: 600108465

Otevřená 986/20a
64100 Brno-Žebětín
Telefon: 511 110 953
Email: info@zszebetin.cz
Číslo účtu: 1346661329/0800 (Česká spořitelna)
ID datové schránky: v2smjya

Rychlé odkazy

Kontakty

Povinně zveřejňované informace

Prohlášení o přístupnosti

Přihlašování obědů

Elektronická žákovská knížka

Přihlášení ke školnímu emailu

Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist