511 110 953
info@zszebetin.cz
Fotografie a logo školy

Výuka pomocí stavebnice LEGO®

Naše škola používá moderní výukové stavebnice LEGO®, a to jak při výuce, tak i v rámci kroužků.

Vyprávíme příběhy

LEGO® souprava se spoustou základních a speciálních dílů, rozmanitými postavičkami s možností obměny trupů, hlav, vlasů a klobouků, zvířátka, rekvizity jako potraviny, oheň, voda, různé nářadí, prvky s ikonami, řetězy, boxy, kola a vlajky. Nechybí stavební podložky pro modelování až pěti scén příběhu a další podložka pro spinner k volbě aktivit. Velmi vhodný doplněk zejména pro výuku jazyků.
Fotogalerie

Matematika pro 1.-2. ročník

Souprava umožňuje dvěma žákům 1. a 2. tříd budovat a rozvíjet kompetence pro řešení matematických úloh. Souprava obsahuje 520 konstrukčních dílů včetně dvou podložek, oddělovače kostek a postaviček Mia a Max. Zažitím pocitu úspěchu si žáci vytvářejí pozitivní vztah ke vzdělávání, zvyšují si sebedůvěru a vytvářejí pozitivní přístup k řešení matematických úloh. Nástroj vzdělávání je založený na praktických činnostech dodává žákům důvěru ve vlastní schopnost překonávat obtíže, přijímat výzvy a současně v nich vytváří pozitivní vztah k matematice. Srozumitelné činnosti motivují žáky ke čtení, psaní a diskuzím o řešení matematických úloh. Rozvoj kompetencí pro řešení smysluplných matematických úloh, úvaha, vytrvalost, přesnost, modelování, prezentace výsledků. Posílení matematických kompetencí praktickými činnostmi, rozvoj matematické gramotnosti, provádění matematických operací v rozsahu do 10-ti, algebra, měření, geometrie, prostorová orientace. Individuální i týmový rozvoj dovedností pro řešení problémových úloh zaměřených na rozvoj matematického myšlení. Uplatnění digitálních technologií prostřednictvím MathBuilder softwaru s interaktivní tabulí.

Programovatelná stavebnice WeDo 2.0

Souprava LEGO® Education WeDo 2.0 je druhou generací robotiky pro žáky mladšího školního věku od sedmi let. Společně s ovládacím softwarem a úvodními žákovskými projekty (v anglickém jazyce) si klade za cíl zvýšit zájem dětí o vědu, techniku, technologie a programování včetně získání kompetencí v těchto oborech. Vzdělávací hodnota: Zkoumání, modelování, řešení problému. Simulace reálného vědeckého výzkumu. Základy programování. Spolupráce s prezentací výsledků. Kritické myšlení při řešení problémů.
Fotogalerie

Programovatelná stavebnice MINDSTORM

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3, třetí generaci robotiky MINDSTORMS. Souprava je optimalizována pro práci ve třídě. Žáci a studenti v ní najdou vše potřebné k modelování, programování a testování reálných robotických zařízení. Základním prvkem soupravy je inteligentní EV3 kostka - malý autonomní počítač, který dokáže řídit výstupy na základě analýzy dat ze vstupních čidel.
Fotogalerie

Loga školy
Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist