511 110 953
info@zszebetin.cz
// do not delete
Fotografie a logo školy

Žákovský parlament

Preambule ústavy

My, žáci školy ZŠ Brno, Otevřená 20a, vědomi si své zodpovědnosti za své jednání jsme si vědomi svých práv a povinností ke škole. Naše konání musí vždy respektovat zásady demokracie a právního státu. Každý názor musí být respektován a vyslyšen. Jsme odhodláni v našem parlamentu tyto zásady dodržovat a dále naši školu rozvíjet.

Ustavení žákovského paramentu

Žákovský parlament je ustanoven na základě zákona č. 561/2004 Sb. a ve znění pozdějších předpisů. Žákovský parlament je ustanoven dobrovolně a na základě upřímného zájmu žactva školy.

Členové parlamentu

Členem parlamentu se může stát žák 6. až 9. ročníku naší školy, který se na naší škole vzdělává formou povinné devítileté školní docházky. Účast v žákovském parlamentu je výhradně dobrovolná.

Volby do žákovského parlamentu

Volby se konají každý rok v měsíci září. Konkrétní volební týden vyhlásí koordinátor žákovského parlamentu. Volby se konají ve všech třídách 6. až 9. ročníku.
Zvolen je za třídu jeden zástupce s nejvyšší počtem hlasů. Žák s druhým nejvyšším počtem hlasů je ustanoven náhradníkem člena ŽP a může člena ŽP zastupovat při jeho dlouhodobé absenci na zasedání ŽP. V případě, že se zvolený člen ŽP rozhodne rezignovat na svoji funkci, přebírá jeho místo náhradník. V případě, že se náhradník rozhodne funkci nevykonávat, konají se ve třídě doplňovací volby do ŽP.

Desatero ŽP

 1. Jsme tým
 2. Spory řešíme kultivovaně, diskuzí
 3. Používáme argumenty
 4. Neosočujeme, nenapadáme ostatní slovně ani fyzicky
 5. Návrh může přijmout pouze nadpoloviční většina členů ŽP
 6. Kritiku přednášíme slušně, věcně
 7. Rozhodujeme se podle svého svědomí a vědomí, nepřipustíme ani náznaky korupčního jednání
 8. Všichni jsme si rovni
 9. Dbáme na dobré jméno své i školy
 10. Spolužákům předkládáme nezkreslené, pravdivé informace

Čemu se věnujeme:

 • Zlepšení prostředí školy
 • Tematickým dnům
 • Školnímu stravování
 • Spolupráci se školním časopisem
 • Školním akcím
 • A spoustě dalších věcí…
Loga školy

Naši partneři

Férová škola

Evropský sociální fond

Cambridge Assessment

Stránky města Brna

Síť brněnských otevřených škol

Rodiče vítání

ÚMČ Žebětín

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Kontaktní informace

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
IČO: 49466208
IZO: 600108465

Otevřená 986/20a
64100 Brno-Žebětín
Telefon: 511 110 953
Email: info@zszebetin.cz
Číslo účtu: 1346661329/0800 (Česká spořitelna)
ID datové schránky: v2smjya

Rychlé odkazy

Kontakty

Povinně zveřejňované informace

Prohlášení o přístupnosti

GDPR

Ochrana oznamovatelů

Přihlašování obědů

Elektronická žákovská knížka

Přihlášení ke školnímu emailu

Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist