511 110 953
info@zszebetin.cz
// do not delete
Fotografie a logo školy

Povinně zveřejňované informace

Název školy

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení školy

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.
Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.
Základní škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.
Zřizovatelem je městská část Brno-Žebětín se sídlem v Brně, Křivánkovo náměstí 35.
Zřizovací listina ZŠ Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace

Organizační struktura školy

Schéma organizační struktury školy:
Schéma organizační struktury školy
Organizační řád školy ve formátu pdf

Kontaktní spojení na školu

Ředitelka školy: 511 119 156, (mobil: 607 976 137)
Sekretariát: 511 119 112
info@zszebetin.cz
Datová schránka: v2smjya
Číslo účtu: 1346661329/0800 (Česká spořitelna)
IČO: 49466208
IZO: 600108465
DIČ: Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace není plátcem DPH.
Další kontakty.

Obecné informace o zpracování osobních údajů

Obecné informace o zpracování osobních údajů

Prohlášení o přístupnosti

Podrobné informace o přístupnosti webových stránek naleznete zde.

Ochrana oznamovatelů (Whistleblowing)

Podrobné informace o zákonné ochraně oznamovatelů naleznete zde.

Základní dokumenty školy

ŠVP pro ZŠ - Škola pro život
Školní řád
Školní preventivní program
Vnitřní řád školní družiny
Školní vzdělávací program školní družiny

Výroční zprávy školy

Výroční zpráva 2022/2023
Výroční zpráva 2021/2022
Výroční zpráva 2020/2021

Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023
Žádost č. j. 695/2023
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022
Žádost č. j. 673/2022
Žádost č. j. 674/2022
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

Ekonomické dokumenty školy

Rozpočet na rok 2024 - Obecní prostředy
Rozpočet na rok 2023 - Státní prostředky
Rozpočet na rok 2023 - Obecní prostředy
Rozpočet na rok 2022 - Státní prostředky
Rozpočet na rok 2022 - Obecní prostředy
Rozpočtový výhled ZŠ
Výkaz - Rozvaha příspěvkové organizace za rok 2023
Výkaz - Výkaz zisku a ztráty za rok 2023
Výkaz - Rozvaha příspěvkové organizace za rok 2022
Výkaz - Výkaz zisku a ztráty za rok 2022
Výkaz - Rozvaha příspěvkové organizace za rok 2021
Výkaz - Výkaz zisku a ztráty za rok 2021

Žádosti o informace

Pravidla pro poskytování informací

Nejdůležitější používané předpisy

• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů

Vydané právní předpisy

Předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na sekretariátu školy.
Provoz a vnitřní režim školy
Kontrolní a hospitační činnost školy
Pravidla pro poskytování informací
Organizační řád školy
Sazebník úhrad
Pravidla parkovacího prostoru pro kola a koloběžky
Provozní řád venkovního areálu školy
Čestné prohlášení a povinnosti vedoucího cvičící skupiny
Opatření proti vzniku mimořádné události
Provozní řád víceúčelového hřiště u ZŠ Otevřená 20a
Provozní řád venkovních hracích ploch u ZŠ Otevřená 20a
Koncepce domácí přípravy žáků
Směrnice k ochraně osobních údajů

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad

Licenční smlouvy

Škola nemá licenční smlouvy.
Loga školy

Naši partneři

Férová škola

Evropský sociální fond

Cambridge Assessment

Stránky města Brna

Síť brněnských otevřených škol

Rodiče vítání

ÚMČ Žebětín

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Kontaktní informace

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
IČO: 49466208
IZO: 600108465

Otevřená 986/20a
64100 Brno-Žebětín
Telefon: 511 110 953
Email: info@zszebetin.cz
Číslo účtu: 1346661329/0800 (Česká spořitelna)
ID datové schránky: v2smjya

Rychlé odkazy

Kontakty

Povinně zveřejňované informace

Prohlášení o přístupnosti

GDPR

Ochrana oznamovatelů

Přihlašování obědů

Elektronická žákovská knížka

Přihlášení ke školnímu emailu

Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist