511 110 953
info@zszebetin.cz
// do not delete
Fotografie a logo školy

Informace k přestupu na střední školy ve školním roce 2023/2024

Základní informace

V průběhu povinné školní docházky mohou žáci přestoupit na víceletá gymnázia.
K přijetí na víceleté gymnázium je třeba v termínu stanoveném MŠMT podat přihlášku na vybranou střední školu a úspěšně splnit jednotnou přijímací zkoušku.
Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: pondělí 29. května 2024
2. termín: úterý 30. května 2024
Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna 2024 do 31. ledna 2024 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2024 do 15. února 2024, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Termíny podání přihlášek

Přihlášky na obory vzdělávání s talentovou zkouškou je nutné odevzdat na zvolenou střední školu do 30. listopadu 2023. Přihlášky do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou, do oborů vzdělání v konzervatoři a na gymnázium se sportovní přípravou vydává škola na žádost zákonných zástupců.
Přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky je nutné odvezdat na zvolenou střední školu od 1. do 20. února 2024.
Přihlášky do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou, do oborů vzdělání v konzervatoři a na gymnázium se sportovní přípravou vydává škola na žádost zákonných zástupců.
Přihlášky na víceletá gymnázia vydává škola na základě žádosti zákonných zástupců společně s výpisem z vysvědčení za 1. pololetí školního roku.
Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky.

Způsoby podání přihlášek

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy.
Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).
Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první. Více viz https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Kontakt

Kariérový poradce: Mgr. Markéta Němcová
Tel.: 511 119 253 klapka 60
Email: nemcova.marketa@zszebetin.cz

Zajímavé odkazy

Informační web přijímacích zkoušek na SŠ
Elektronické podání přihlášek na střední školy
ČT edu: Velký průvodce přijímačkami
Srovnávač středních škol v Jihomoravském kraji
Informační systém Infoabsolvent
Nevím, kam na střední (s tiktokerkou Amy)
Atlas školství
Veletrh středních škol

Střední školy v Brně a okolí

Osmiletá gymnázia v Brně a okolí

Osmiletá státní gymnázia v Brně a okolí

Osmiletá církevní gymnázia v Brně
  • Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
    www.cmgp.cz
  • Biskupské gymnázium Brno
    www.bigy.cz

Osmiletá soukromá gymnázia v Brně

Šestiletá gymnázia v Brně a okolí

Šestiletá státní gymnázia v Brně a okolí

Šestiletá soukromá gymnázia v Brně
Loga školy

Naši partneři

Férová škola

Evropský sociální fond

Cambridge Assessment

Stránky města Brna

Síť brněnských otevřených škol

Rodiče vítání

ÚMČ Žebětín

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Kontaktní informace

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
IČO: 49466208
IZO: 600108465

Otevřená 986/20a
64100 Brno-Žebětín
Telefon: 511 110 953
Email: info@zszebetin.cz
Číslo účtu: 1346661329/0800 (Česká spořitelna)
ID datové schránky: v2smjya

Rychlé odkazy

Kontakty

Povinně zveřejňované informace

Prohlášení o přístupnosti

GDPR

Ochrana oznamovatelů

Přihlašování obědů

Elektronická žákovská knížka

Přihlášení ke školnímu emailu

Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist