511 110 953
info@zszebetin.cz
// do not delete
Fotografie a logo školy

Informace k přestupu na střední školy ve školním roce 2021/2022

Základní informace

V průběhu povinné školní docházky mohou žáci přestoupit na víceletá gymnázia.
K přijetí na víceleté gymnázium je třeba v termínu stanoveném MŠMT podat přihlášku na vybranou střední školu a úspěšně splnit jednotnou přijímací zkoušku.
Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: úterý 12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 19. dubna 2022
2. termín: středa 20. dubna 2022
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: úterý 10. května 2022
2. termín: středa 11. května 2022
Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2022 do 15. ledna, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna 2022 do 31. ledna 2022 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2022 do 15. února 2022, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Termíny podání přihlášek

Přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou je nutné odvezdat na zvolenou střední školu do 30. listopadu 2021.
Přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky je nutné odvezdat na zvolenou střední školu do 1. března 2022.
Přihlášky do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou, do oborů vzdělání v konzervatoři a na gymnázium se sportovní přípravou vydává škola na žádost zákonných zástupců.
Přihlášky na víceletá gymnázia vydává škola na základě žádosti zákonných zástupců společně s výpisem z vysvědčení za 1. pololetí školního roku.
Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky.

Kontakt

Statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Martin Jurtík
Tel.: 511 119 253 klapka 22
Mobil: 776 095 623
Email: jurtik.martin@zszebetin.cz

Střední školy v Brně a okolí

Osmiletá gymnázia v Brně a okolí

Osmiletá státní gymnázia v Brně a okolí

Osmiletá církevní gymnázia v Brně
  • Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
    www.cmgp.cz
  • Biskupské gymnázium Brno
    www.bigy.cz

Osmiletá soukromá gymnázia v Brně

Šestiletá gymnázia v Brně a okolí

Šestiletá státní gymnázia v Brně a okolí

Šestiletá soukromá gymnázia v Brně
Loga školy

Naši partneři

Férová škola

Evropský sociální fond

Cambridge Assessment

Stránky města Brna

Síť brněnských otevřených škol

Rodiče vítání

ÚMČ Žebětín

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Kontaktní informace

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
IČO: 49466208
IZO: 600108465

Otevřená 986/20a
64100 Brno-Žebětín
Telefon: 511 110 953
Email: info@zszebetin.cz
Číslo účtu: 1346661329/0800 (Česká spořitelna)
ID datové schránky: v2smjya

Rychlé odkazy

Kontakty

Povinně zveřejňované informace

Prohlášení o přístupnosti

GDPR

Přihlašování obědů

Elektronická žákovská knížka

Přihlášení ke školnímu emailu

Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist