511 110 953
info@zszebetin.cz
// do not delete
Fotografie a logo školy

Informace k přestupu na střední školy ve školním roce 2020/2021

Základní informace

V průběhu povinné školní docházky mohou žáci přestoupit na víceletá gymnázia.
K přijetí na víceleté gymnázium je třeba v termínu stanoveném MŠMT podat přihlášku na vybranou střední školu a úspěšně splnit jednotnou přijímací zkoušku.
Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pondělí 3. května 2021
2. termín: úterý 4. května 2021
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: středa 5. května 2021
2. termín: čtvrtek 6. května 2021
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: středa 2. června 2021
2. termín: čtvrtek 3. června 2021
Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Termíny podání přihlášek

Přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou je nutné odvezdat na zvolenou střední školu do 30. listopadu 2020.
Přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky je nutné odvezdat na zvolenou střední školu do 1. března 2021.
Přihlášky do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou, do oborů vzdělání v konzervatoři a na gymnázium se sportovní přípravou vydává škola na žádost zákonných zástupců.
Přihlášky na víceletá gymnázia vydává škola na základě žádosti zákonných zástupců společně s výpisem z vysvědčení za 1. pololetí školního roku.
Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky.

Kontakt

Statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Martin Jurtík
Tel.: 511 119 253 klapka 22
Mobil: 776 095 623
Email: jurtik.martin@zszebetin.cz

Osmiletá gymnázia v Brně a okolí

Osmiletá státní gymnázia v Brně a okolí

Osmiletá církevní gymnázia v Brně
Osmiletá soukromá gymnázia v Brně
Loga školy

Naši partneři

Férová škola

Evropský sociální fond

Cambridge Assessment

Stránky města Brna

Síť brněnských otevřených škol

Rodiče vítání

ÚMČ Žebětín

Kontaktní informace

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
IČO: 49466208
IZO: 600108465

Otevřená 986/20a
64100 Brno-Žebětín
Telefon: 511 110 953
Email: info@zszebetin.cz
Číslo účtu: 1346661329/0800 (Česká spořitelna)
ID datové schránky: v2smjya

Rychlé odkazy

Kontakty

Povinně zveřejňované informace

Prohlášení o přístupnosti

GDPR

Přihlašování obědů

Elektronická žákovská knížka

Přihlášení ke školnímu emailu

Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist