511 110 953
info@zszebetin.cz
Fotografie a logo školy

EU peníze školám

Logolink ESF

Naše škola se zapojila do projektu Evropské unie - Peníze školám.

Projekt byl realizován v těchto oblastech:
  1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
  2. Individualizace prostřednictvím digitálních technologií
  3. Vzdělávání pedagogů v oblasti digitálních technologií
  4. Vzdělávání pedagogů v oblasti cizích jazyků
  5. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji cizích jazyků
  6. Individualizace výuky cizích jazyků

Digitální učební materiály:
Šablona III/2
Ročník: 1.
Předmět/obor: Český jazyk
Autor: Mgr. Martina Petrželová
Kontakt: petrzelova.martina@zszebetin.cz

Šablona III/2
Ročník: 2.
Předmět/obor: Matematika
Autor: Mgr. Martina Petrželová
Kontakt: petrzelova.martina@zszebetin.cz

Šablona II/2
Ročník: 1.
Předmět/obor: Anglický jazyk
Autor: Mgr. Lenka Staníčková
Kontakt: stanickova.lenka@zszebetin.cz

Šablona II/2
Ročník: 2.
Předmět/obor: Anglický jazyk
Autor: Mgr. Lenka Staníčková
Kontakt: stanickova.lenka@zszebetin.cz

Šablona III/2
Ročník: 4.
Předmět/obor: Přírodověda
Autor: Mgr. Martin Jurtík
Kontakt: jurtik.martin@zszebetin.cz

Šablona III/2
Ročník: 4.
Předmět/obor: Vlastivěda (Česká republika)
Autor: Mgr. Martin Jurtík
Kontakt: jurtik.martin@zszebetin.cz

Šablona III/2
Ročník: 5.
Předmět/obor: Vlastivěda (Česká republika)
Autor: Mgr. Martin Jurtík
Kontakt: jurtik.martin@zszebetin.cz

Šablona II/2 DUMy pro:
Ročník: 4.
Předmět/obor: Anglický jazyk
Autor: Mgr. Marcela Jurtíková
Kontakt: jurtikova.marcela@zszebetin.cz

Použijte prosím e-mailové kontakty na autory příslušné sady, kteří na požádání poskytnou DUMy ostatním pedagogům ZŠ v ČR.

Personální podpora pedagogického sboru na ZŠ

Logolink ESF

Naše škola je zapojena do projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003841 "Personální podpora pedagogického sboru na ZŠ".
Projekt je zaměřen na jedno (kombinaci) z následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z amteřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Ovoce do škol

Plakát Ovoce do škol

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

Logolink ESF

Naše škola je zapojena do projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126"Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně".
Cílem projektu je plošná podpora ZŠ na území města Brna při zavádění a realizaci společného vzdělávání, prevence školní neúspěšnosti, podpora začleňování žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do základního vzdělávání.

PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Logolink projektu Polygram

Naše základní škola je partnerem I. Německého zemského gymnasia, základní škola a mateřská škola, o. p. s. Společně realizujeme projekt PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji.

Další informace na webové stránce projektu
Loga školy
Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist