511 110 953
info@zszebetin.cz
// do not delete
Fotografie a logo školy

Informace o školní družině

Oddělení školní družiny

Oddělení Vychovatelka Třídy Klapka
Oddělení 1 Mgr. Marcela Kubíčková 1. C 34
Oddělení 2 Michaela Maryšlerová 1. B 35
Oddělení 3 Soňa Horáková 1. A 36
Oddělení 4 Gabriela Prokešová 2. B, 2. C 37
Oddělení 5 Iva Škubicová 1. D 38
Oddělení 6 Mgr. Aneta Ševčíková 2. A, 2. B 39
Oddělení 7 Jana Lenďáková 3. A, 3. B --
Oddělení 8 Veronika Kachlířová 3. B, 3. C --

Prosíme rodiče, aby při vyzvedávání dětí zvonili do správných oddělení, urychlí se tak odchod dětí ze ŠD.
Děkujeme.

Provoz školní družiny

RANNÍ od 6.30 hodin do 8.00 hodin, příjem dětí do ranní družiny je ukončen v 7.30 hodin.

ODPOLEDNÍ od konce vyučování do 17.00 hodin.

PŘIHLÁŠENÍ žáků do ŠD na základě vyplněné „Přihlášky k zájmovému vzdělávání“ s iniciály žáka, časem a způsobem odchodu (SÁM/ v doprovodu) dítěte ze ŠD. Přihláška k zájmovému vzdělávání musí být podepsána zákonným zástupcem dítěte. Přihlášku se následně odevzdá vychovatelce na začátku školního roku, nejpozději třetí vyučovací den nového školního roku a za poplatek od ní obdrží Deník ŠD.

ODHLÁŠENÍ ze ŠD může zákonný zástupce provést v pololetí stávajícího školního roku na základě e-mailového oznámení vedoucí vychovatelce. V ostatních měsících pouze v mimořádných případech, nebo bez nároku na vrácení příspěvku.

Vyloučení dítěte ze ŠD se provádí na základě návrhu vychovatelky, která návrh podstoupí ředitelce školy, která rozhodne společně se zřizovatelem o vyloučení žáka ze školní družiny. Vyloučení bude provedeno na základě „Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD“ s odůvodněním vyloučení dítěte.

Od 1. 9. 2024 činí neinvestiční PŘÍSPĚVEK za provoz ŠD 500 Kč/měsíc.

Příspěvek uhradí rodiče na účet školy ve dvou termínech:
I. platba 2 500 Kč za období září - leden musí proběhnout do 20. 6. Do zprávy pro příjemce uveďte: Jméno a příjmení dítětě - ŠD, např.: Jan Novák - ŠD
II. platba 2 500 Kč za období únor – červen musí proběhnout do 30. 1., VS a další informace budou mít děti uvedeny v Deníku ŠD.
Platbu za ŠD provádějte na účet školy 1346661329/0800 (Česká spořitelna) a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte - ŠD.

Video z provozu školní družiny


Organizace školní družiny

NÁSTUP do ranní družiny: zákonný zástupce zazvoní na zvonek ranní ŠD a nahlásí jméno žáka službu konající p. vychovatelce (do 7:30).

Po ukončení vyučování, jsou děti předány p. vychovatelce vyučujícím pedagogem po poslední vyučovací hodině a přechází do ŠD, nebo dle pokynu pedagog. dohledu přechází do ŠD (žáci 2., 3.tř. dle rozvrhu).

VYZVEDÁVÁNÍ a odchod žáků ze ŠD lze do 13.30 hod., následně pak až v 15.00 hod., kdy je ukončena hlavní náplň dne. Mimořádně lze uvolnit děti po písemném oznámení do Deníku ŠD i v době 13:30 - 15:00.

Dítě navštěvující ŠD lze vyzvednout zákonným zástupcem nebo jím pověřenou osobou viz. PLNÁ MOC každý pracovní den do 17.00 hod. V případě, že nedojde k vyzvednutí dítěte do stanovené doby (17.00 h), kontaktuje p. vychovatelka telefonicky zákonného zástupce dítěte nebo jím pověřenou osobu. Pokud volaná osoba nereaguje na opětovné volání, p. vychovatelka tuto skutečnost nahlásí na sociální odbor péče o dítě (OSPOD), nebo PČR a tomu je dítě předáno.
Plná moc je platná po celou dobu docházky do školní družiny, případné změny je třeba nahlásit.

Informace o dítěti ve ŠD je poskytována zákonným zástupcům p. vychovatelkou v den třídních schůzek 16:30-17:30, nebo je možné individuální jednání kdykoli po předchozí telefonické domluvě.

Náplň školní družiny

Vychovatelky v ŠD se řídí „Vzdělávacím programem školní družiny“, který je postaven tak, aby v něm byly zahrnuty činnosti odpočinkové, zájmové, rekreační, sportovní. Je dbáno i na dostatečný pobyt dětí na čerstvém vzduchu.

Školní družina rovněž uskutečňuje akce mimo stanovenou provozní dobu ŠD, např. exkurze, výstavy, besedy a výlety apod.

Školní družinu tvoří 8 oddělení - Do oddělení jsou zařazováni žáci zejména z 1., 2. a 3. ročníků, při volné kapacitě jsou volná místa obsazována žáky z 4. a 5. ročníků. V jednom oddělení školní družiny může být zapsáno maximálně 30 dětí, maximální kapacita ŠD je 210 dětí.

Oddělení se nacházejí na Otevřené 20a a na odloučeném pracovišti na Křivánkově nám. 11.

V Brně 31. 8. 2023

Dokumenty školní družiny

Vnitřní řád školní družiny
Školní vzdělávací program školní družiny
Plná moc k vyzvedávání žáků

Všechny dokumenty jsou uloženy ve formátu .pdf.
Pro správné zobrazení je třeba mít nainstalovaný příslušný program, např.: Adobe Acrobat Reader.
Loga školy

Naši partneři

Férová škola

Evropský sociální fond

Cambridge Assessment

Stránky města Brna

Síť brněnských otevřených škol

Rodiče vítání

ÚMČ Žebětín

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Kontaktní informace

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
IČO: 49466208
IZO: 600108465

Otevřená 986/20a
64100 Brno-Žebětín
Telefon: 511 110 953
Email: info@zszebetin.cz
Číslo účtu: 1346661329/0800 (Česká spořitelna)
ID datové schránky: v2smjya

Rychlé odkazy

Kontakty

Povinně zveřejňované informace

Prohlášení o přístupnosti

GDPR

Ochrana oznamovatelů

Přihlašování obědů

Elektronická žákovská knížka

Přihlášení ke školnímu emailu

Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist