511 110 953
info@zszebetin.cz
// do not delete
Fotografie a logo školy

Školní poradenské pracoviště

Základní informace

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší ZŠ vzniklo 1. 1. 2015. ŠPP zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole. ŠPP je tvořeno výchovným poradcem, metodikem prevence, školní psycholožkou a speciálním pedagogem.
Výchovný poradce: Mgr. Marcela Štroblová
Školní psycholog: Mgr. Martina Přichystalová
Metodik prevence: Mgr. Lenka Staníčková
Speciální pedagog: Mgr. et Mgr. Bc. Marie Novotná
Všichni členové týmu ŠPP spolu spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají, rovněž úzce spolupracují s pedagogy školy, vychovatelkami ŠD a poradenskými zařízeními (PPP - Pedagogicko-psychologická poradna, SPC - Speciálně pedagogické centrum).
S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.
Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonného zástupce.

Standardní činnosti výchovného poradce

Mgr. Marcela Štroblová
Tel.: 511 119 253
Email: stroblova.marcela@zszebetin.cz
Konzultační hodiny:
Středa 13:30-14:15 hod. (nutno se předem objednat)
Individuálně po předchozí domluvě.

Standardní činnosti metodika prevence

Mgr. Lenka Staníčková
Tel.: 511 110 953 klapka 28
Email: stanickova.lenka@zszebetin.cz
Konzultační hodiny pro žáky:
Pondělí 12:00-13:00 hod.
Pátek 13:15-14:00 hod.
A kdykoliv po předchozí domluvě.
Elektronická schránka důvěry: schranka@zszebetin.cz

Dopis rodičům

Vážení rodiče,
naše škola má zpracovaný Minimální program prevence, který je zaměřený na zneužívání návykových látek a problémy spojené s násilným chováním a šikanováním.
Uvědomujeme si, že žádná škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit.
Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se obraťte na třídního učitele/učitelku, metodičku prevence či ředitele školy.
Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.
Děkujeme za Vaši podporu.

Hlavní cíle školního poradenského pracoviště

Standardní činnosti školního spec. pedagoga

Mgr. et Mgr. Bc. Marie Novotná
Tel.: 511 110 953 klapka 63
Email: novotna.marie@zszebetin.cz
Konzultační hodiny:
Úterý 13:15-14:00 hod. (nutno se předem objednat)
Individuálně po předchozí domluvě.

Standardní činnosti školního psychologa

Mgr. Martina Přichystalová
Tel.: 511 110 953 klapka 29
Email: prichystalova.martina@zszebetin.cz
Konzultační hodiny:
Čtvrtek 13:15-14:00 hod.
Individuálně po předchozí domluvě.

Program proti šikanování

Program proti šikanování

Preventivní program školy

Školní preventivní program
Aktuální znění preventivního programu školy je k nahlédnutí na vrátnici školy.

Loga školy

Naši partneři

Férová škola

Evropský sociální fond

Cambridge Assessment

Stránky města Brna

Síť brněnských otevřených škol

Rodiče vítání

ÚMČ Žebětín

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Kontaktní informace

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
IČO: 49466208
IZO: 600108465

Otevřená 986/20a
64100 Brno-Žebětín
Telefon: 511 110 953
Email: info@zszebetin.cz
Číslo účtu: 1346661329/0800 (Česká spořitelna)
ID datové schránky: v2smjya

Rychlé odkazy

Kontakty

Povinně zveřejňované informace

Prohlášení o přístupnosti

GDPR

Ochrana oznamovatelů

Přihlašování obědů

Elektronická žákovská knížka

Přihlášení ke školnímu emailu

Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist