511 110 953
info@zszebetin.cz
Fotografie a logo školy

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší ZŠ vzniklo 1. 1. 2015. ŠPP zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole. ŠPP je tvořeno výchovným poradcem, metodikem prevence a školní psycholožkou.
Výchovný poradce: Mgr. Marcela Štroblová
Školní psycholog: Mgr. Martina Přichystalová
Metodik prevence: Mgr. Lenka Staníčková
Speciální pedagog: PhDr. Hana Jakšová
Všichni členové týmu ŠPP spolu spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají, rovněž úzce spolupracují s pedagogy školy, vychovatelkami ŠD a poradenskými zařízeními (PPP, SPC).
S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.
Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců.

Standardní činnosti výchovného poradce

Mgr. Marcela Štroblová
Tel.: 511 119 253
Email: stroblova.marcela@zszebetin.cz
Konzultační hodiny:
Středa 13:00-14:00 hod.
Individuálně po předchozí domluvě.

Standardní činnosti metodika prevence

Mgr. Lenka Staníčková
Tel.: 511 110 953 klapka 28
Email: stanickova.lenka@zszebetin.cz
Konzultační hodiny:
Úterý 12:00-13:00 hod.
Kdykoliv po předchozí domluvě.
Elektronická schránka důvěry: schranka@zszebetin.cz

Dopis rodičům

Vážení rodiče,
naše škola má zpracovaný Minimální program prevence, který je zaměřený na zneužívání návykových látek a problémy spojené s násilným chováním a šikanováním.
Uvědomujeme si, že žádná škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit.
Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se obraťte na třídního učitele/učitelku, metodičku prevence či ředitele školy.
Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.
Děkujeme za Vaši podporu.

Hlavní cíle školního poradenského pracoviště

Standardní činnosti školního spec. pedagoga

PhDr. Hana Jakšová
Tel.: 511 110 953 klapka 32
Email: jaksova.hana@zszebetin.cz
Konzultační hodiny:
Čtvrtek 7:30-8:45 hod.
Individuálně po předchozí domluvě.

Standardní činnosti školního psychologa

Mgr. Martina Přichystalová
Tel.: 511 110 953 klapka 29
Email: prichystalova.martina@zszebetin.cz
Konzultační hodiny:
Pondělí 8:00-15:30 hod.
Individuálně po předchozí domluvě.

Program proti šikanování

Program proti šikanování

Preventivní program školy

Aktuální znění preventivního programu školy je k nahlédnutí na vrátnici školy.

Loga školy
Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist