511 110 953
info@zszebetin.cz
Fotografie a logo školy

Akce ve školním roce 2018/2019

Květen

17. 5. - 4. A + 4. B - Empík cyklista
20. - 24. 5. - ŠvP Daňkovice, 4. třídy
20. 5. - Bystrouška - Světem zvířat 2. A
21. 5. - Bystrouška - Světem zvířat 2. B
27. 5. - 4. B - Hemžení - Žebětínský rybník - Bystrouška
28. 5. - 4. A - Hemžení - Žebětínský rybník - Bystrouška
24. 5. - Kino Lucerna, 1. a 2. třídy, cena 60 Kč
24. 5. - 2. 6. - ŠvP Igrane, 1. - 4. třídy
Pythagoriáda, okresní kolo 5. tř.
Školní družina
Kulturně společenská akce pro děti a rodiče
Den matek

Červen

3. 6. - Den dětí
5. 6. - EVVO program - Tonda Obal na cestách, 1. - 5. třídy
11. 6. - Návštěva místní knihovny, 1. A
12. 6. - Návštěva místní knihovny, 1. B
14. 6. - Návštěva místní knihovny, 1. C
Vydání vysvědčení + cambridgeských certifikáty
„Prázdninový turnaj“ – florbal
T- ball – šk. kolo
akce pro širokou veřejnost
Anglický projektový den
Školní družina
MMD – jahodový dýchánek
Měsíc myslivosti – společná akce s myslivci – opékání špekáčků
Den otců
Melounové odpoledne - rozloučení se školním rokem

Září

3. 9. - Zahájení školního roku
7. 9. - Návštěva místní knihovny - Klíčování
13. 9. - Pasování prvňáčků, začátek v 17:00 hod.
14. 9. - Divadlo Radost, 1. třídy, 80 Kč
18. – 21.9. - Adaptační pobyt 1. tříd
27. 9. - Anglické divadlo (2.-5. roč.)
Školní kolo výtvarné soutěže
Projektový den – prevence úrazů
Atletické závody
Školní družina
Návštěva KJM – podzimní výzdoba
Podzim v PP Horáčkův žleb

Říjen

1. 10 - 4. A Nech brouka žít - Lipka
2. 10. - Preventivní program Foxíkova pravidla - 2. A, 2. B
3. 10 - 4. B Nech brouka žít - Lipka
5. 10. - Kino Lucerna - 1. a 2. třídy
12. 10. - 2. A + 2. B - Hygiena rukou
12. 10. - 4. A + 4. B - Empík cyklista
15. 10. - Projekt Dopravní výchova - 2. A, 2. B
15. 10. - Přednáška: Nepozorné dítě – M. Přichystalová
17. 10. - Projekt Polygram - výběr žáků
23. 10. - 3. A Jak roste chléb - Lipka
24. 10. - 3. B Jak roste chléb - Lipka
24. 10. - ČEPS Cup (florbal) - dívky, ZŠ Horní
31. 10. - Halloween – projekt AJ, třídní systém
Logická olympiáda
Školní kolo „Mateso“
Školní družina
Návštěva a beseda v KJM
Podzimní výstava ovoce a zeleniny – výzdoba
Halloweenské odpoledne
100 let ČR

Listopad

1. 11. - ČEPS Cup, SH Tatran Bohunice – nová hala, od 8:00 hod.
1. 11. - Projektový den 1. pomoci (1. - 5. ročník)
6. 11. - Preventivní program Foxíkova pravidla - 2. A, 2. B
5. - 9. 11. - Bobřík informatiky, 4. a 5. ročník
12. 11. - Pasování na čtenáře, místní knihovna, 1. C, od 9:00 hod.
13. 11. - Okresní kolo mat. soutěže Mateso, výběr žáků, od 14:00 hod.
14. 11. - Pasování na čtenáře, místní knihovna, 1. B, od 8:00 hod.
15. 11. - Mezinárodní nekuřácký den
16. 11. - Pasování na čtenáře, místní knihovna, 1. A, od 8:00 hod.
19. 11. - Book fair – prodej AJ literatury
21. 11. - Šplh na ZŠ Svážná, od 12:30 hod., 3. - 5. ročník
22. 11. - Přednáška pro rodiče na téma kyberšikana, v 17:00 hod.
23. 11. - 5. A + 5. B - Planeta Země
24. 11. - Podzimní deskohraní, 9:00-12:00 hod.
28. 11. - Šplh na ZŠ Svážná - městské kolo, od 12:30 hod., 3. - 5. ročník
29. 11. - Den brněnské Komety
29. 11. - Pěvecká soutěž, 13:00-14:00 hod.
Šplh – školní kolo
Matematická olympiáda – školní kolo (1. část)
Školní družina
Výroba vánočních výrobků
Svatomartinský lampionový průvod s rodiči

Prosinec

3. 12. - 3. A - Vánoce Bystrouška
3. 12. - Novoměstský pohár ve florbale, 8:30-11:30 hod., výběr žáků
4. 12. - Preventivní program Foxíkova pravidla - 2. A, 2. B
5. 12. - Mikulášský den plný her
7. 12. - Od 8:00 hod. turnaj v desk. hrách – městské kolo („Síť otevřených škol“), výběr žáků
8. 12. - Vánoční dílničky – akce pro veřejnost
10. 12. - 1. A + 1. B - Vánoce Bystrouška
11. 12. - Vánoční koncert v kostele sv. Bartoloměje
12. 12. - Vánoční koncert ZUŠ Fr. Jílka
12. 12. - Hasík, 2. třídy
13. 12. - 1. C - Vánoce Bystrouška
17. 12. - Vánoce Bystrouška, 1. A + 1. B
19. 12. - Přednáška o Antarktidě, 1. - 5. třídy
Matematická olympiáda – školní kolo (2. část)
Školní družina
Výzdoba KJM, MMB - Kounicova
Návštěva zámku Dolní Kounice za Mikulášem a čertem

Leden

3. 1. - Novoroční turnaj ve florbalu
23. 1. - Plavecké závody SBOŠ, 1.-3. třída, výběr žáků
28. 1. - Od 9:30 výukový program na hvězdárně, 1. třídy
30. 1. - Plavecké závody SBOŠ, 4.-5. třída, výběr žáků
31. 1. - Program Vodící pes, 1. třídy
Matematická olympiáda – okresní kolo
Házená – šk. kolo
Pangea M soutěž
Školní družina
Beseda v KJM
Veselice k ukončení 1. pololetí

Únor

7. a 8. 2. - Veletrh ZŠ, CVČ Lužánky
26. 2. - Den otevřených dveří (9:00-11:40 a 14:00-16:00 hod.)
27. 2. - Školní kolo korfbalu
Školní kolo „English Jungle“
Školní kolo výtvarné soutěže
EKO olympiáda
Školní družina
Karneval
Valentýn

Březen

6. 3. - Fotografování ke Dni matek
11. 3. - Obvodní kolo korfbalu na ZŠ Otevřená
15. 3. - Obvodní kolo korfbalu na ZŠ Laštůvkova
20. 3. - Akce Páťák na ZŠ Heyrovského, 5. A
20. 3. - Den vody
21. 3. - Městské kolo soutěže v ČJ Babylon, ZŠ Kuldova, výběr žáků 5. tříd
22. 3. - Matematický Klokan 2. - 5. třídy
24. 3. - Turnaj ve stolním tenise pro akce pro žáky a širokou veřejnost –„Otevřené školy“
25. 3. - Bystrouška - 2. A, 2. B - program Velikonoce
26. 3. - Návštěva předškoláků z MŠ Žabka
27. 3. - Korfbal - městské finále, výběr žáků
27. 3. - Bystrouška - 3. A - program Velikonoce
29. 3. - Hasík - 2. třídy
29. 3. - Divadlo Radost - 1. třídy
Soutěž v ČJ pro 4. - 5. třídu
Školní družina
23. 3. - Výlet pro děti a širokou veřejnost „Studánky“, Den vody
Beseda v KJM – Měsíc knihy
Velikonoční dílničky a výzdoba MMB

Duben

4. 4. - 4. B - Cirkus LeGrando
4. 4. - Florbal - Otevřené školy, výběr žáků 3. - 5. tříd
4. a 5. 4. - Zápis do 1. tříd
5. 4. - 4. A + 4. B - Empík cyklista
8. 4. - Dopravní hřiště Pastviny, 5. ročník
10. 4. - 1. C, Velikonoce Bystrouška
11. 4. - McDonald's Cup, výběr žáků 3. - 5. tříd
13. 4. - Jarní dílničky – akce pro širokou veřejnost, 9:00-12:00 hod.
15. 4. - 1. A - Velikonoce Bystrouška
17. 4. - 1. B - Velikonoce Bystrouška
23. - 24. 4. - Žabákova miniolympiáda v M – 4. třídy
24. 4. - Den Země
25. 4. - Školní kolo recitační soutěže, od 13:00 hod.
25. 4. - McDonald's Cup - výběr žáků 1. - 3. tříd, ZŠ Janouškova
26. 4. - Cambridgeské zkoušky
Pythagoriáda – šk. kolo
Streetball – šk. kolo
Vybíjená – šk. kolo
Školní družina
Jarní výzdoba ŠD a knihovny
Den Země – turistická vycházka pro děti a rodiče
Rej čarodějnic

Květen

7. 5. - Výuka s rodilým mluvčím, 1. VH - 5. třídy, 2. VH - 4. třídy, 3. VH - 3. třídy
9. 5. - Výlet do Prahy, 5. třídy
14. 5. - 5. A - Život v rybníce - Lipka
15. 5. - 5. B - Život v rybníce - Lipka
15. 5. - dopravní hřiště, 2. třídy

Archiv školních akcí

Akce školy 2017/2018
Akce školy 2016/2017
Akce školy 2015/2016
Loga školy
Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist