511 110 953
info@zszebetin.cz
Fotografie a logo školy

Akce ve školním roce 2018/2019

Září

27. 9. - Anglické divadlo (2.-5. roč.)
Školní kolo výtvarné soutěže
Projektový den – prevence úrazů
Atletické závody
Školní družina
Návštěva KJM – podzimní výzdoba
Podzim v PP Horáčkův žleb

Říjen

1. 10 - 4. A Nech brouka žít - Lipka
2. 10. - Preventivní program Foxíkova pravidla - 2. A, 2. B
3. 10 - 4. B Nech brouka žít - Lipka
5. 10. - Kino Lucerna
12. 10. - 4. A + 4. B Empík cyklista
15. 10. - Přednáška: Nepozorné dítě – M. Přichystalová
23. 10. - 3. A Jak roste chléb - Lipka
24. 10. - 3. B Jak roste chléb - Lipka
31. 10. - Halloween – projekt AJ, třídní systém
Logická olympiáda
Školní kolo „Mateso“
Školní družina
Návštěva a beseda v KJM
Podzimní výstava ovoce a zeleniny – výzdoba
Halloweenské odpoledne
100 let ČR

Listopad

1. 11. - Projektový den 1. pomoci (1. - 5. ročník)
6. 11. - Preventivní program Foxíkova pravidla - 2. A, 2. B
15. 11. - Mezinárodní nekuřácký den
22. 11. - Přednáška pro rodiče na téma kyberšikana, v 17:00 hod.
23. 11. - 5. A + 5. B - Planeta Země
Bobřík informatiky
Book fair – prodej AJ literatury
Šplh – školní kolo
Pěvecká soutěž
Podzimní deskohraní
Matematická olympiáda – školní kolo (1. část)
Školní družina
Výroba vánočních výrobků
Svatomartinský lampionový průvod s rodiči

Prosinec

3. 12. - 3. A - Vánoce Bystrouška
5. 12. - Mikulášský den plný her
5. 12. - Preventivní program Foxíkova pravidla - 2. A, 2. B
10. 12. - 1. A + 1. B - Vánoce Bystrouška
13. 12. - 1. C - Vánoce Bystrouška
Vánoční dílničky – akce pro veřejnost
Matematická olympiáda – školní kolo (2. část)
Školní družina
Výzdoba KJM, MMB - Kounicova
Návštěva zámku Dolní Kounice za Mikulášem a čertem

Leden

Den otevřených dveří
Matematická olympiáda – okresní kolo
- Novoroční turnaj ve florbalu
Házená – šk. kolo
Pangea M soutěž
Školní družina
Beseda v KJM
Veselice k ukončení 1. pololetí

Únor

Školní kolo „English Jungle“
Školní kolo výtvarné soutěže
EKO olympiáda
Zimní turnaj ve stolním tenisu – akce pro veřejnost
Veletrh ZŠ
Školní družina
Karneval
Valentýn

Březen

25. 3. - Bystrouška - 2. A, 2. B - program Velikonoce
27. 3. - Bystrouška - 3. A - program Velikonoce
Matematický klokan
Korfbal – šk. kolo
Ekoden + Den vody
Soutěž v ČJ pro 4. - 5. třídu
Jarní dílničky – akce pro širokou veřejnost
Školní družina
Beseda v KJM – Měsíc knihy
Velikonoční dílničky a výzdoba MMB

Duben

5. 4. - 4. A + 4. B - Empík cyklista
10. 4. - 1. C Velikonoce Bystrouška
15. 4. - 1. A - Velikonoce Bystrouška
17. 4. - 1. B - Velikonoce Bystrouška
Cambridgeské zkoušky
Zápis do 1. tříd
Book fair – veletrh AJ literatury
Den Země
Žabákova miniolympiáda v M – 4. třídy
Recitační soutěž – školní kolo
Pythagoriáda – šk. kolo
Streetball – šk. kolo
Vybíjená – šk. kolo
Školní družina
Jarní výzdoba ŠD a knihovny
Den Země – turistická vycházka pro děti a rodiče
Rej čarodějnic

Květen

14. 5. - 5.A - Život v rybníce - Lipka
15. 5. - 5. B - Život v rybníce - Lipka
17. 5. - 4. A + 4. B - Empík cyklista
20. 5. - Bystrouška - Světem zvířat 2. B
21. 5. - Bystrouška - Světem zvířat 2. A
27. 5. - 4.B - Hemžení - Žebětínský rybník - Bystrouška
4. A - Hemžení - Žebětínský rybník - Bystrouška
31. 5. Den dětí
Pythagoriáda, okresní kolo 5. tř.
Školní družina
Kulturně společenská akce pro děti a rodiče
Den matek

Červen

Vydání vysvědčení + cambridgeských certifikáty
„Prázdninový turnaj“ – florbal
T- ball – šk. kolo
akce pro širokou veřejnost
Anglický projektový den
Školní družina
MMD – jahodový dýchánek
Měsíc myslivosti – společná akce s myslivci – opékání špekáčků
Den otců
Melounové odpoledne - rozloučení se školním rokem

Září

3. 9. - Zahájení školního roku
7. 9. - Návštěva místní knihovny - Klíčování
13. 9. - Pasování prvňáčků, začátek v 17:00 hod.
14. 9. - Divadlo Radost, 1. třídy, 80 Kč
18. – 21.9. - Adaptační pobyt 1. tříd

Archiv školních akcí

Akce školy 2017/2018
Akce školy 2016/2017
Akce školy 2015/2016
Loga školy
Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist