511 110 953
info@zszebetin.cz
Fotografie a logo školy

Akce ve školním roce 2017/2018

Duben

26. 4. - Recitační soutěž – školní kolo, v 13:30 hod. ve třídě 4.A
Žabákova miniolympiáda v matematice – 4. třídy
Školní družina
Velikonoční dílničky
Jaro v oboře Holedná

Květen

2. 5. - Dopravní hřiště ZŠ Pastviny - 4. třídy
3. 5. - Preventivní program Hasík - 2.A, 2.B
30. 5. - Dopravní hřiště ZŠ Pastviny - 5. třídy
Pythagoriáda, okresní kolo 5. tř.
Školní družina
Společný výlet s rodiči

Červen

1. 6. - Den dětí
11. 6. - Návštěva požární stanice na přehradě - 2.A, 2.B
22. 6. - Dopravní hřiště ZŠ Pastviny - 2. třídy
28.6. - Prázdninový turnaj ve florbalu
Akce pro širokou veřejnost
29. 6. - Vydání vysvědčení + camebridských certifikátů
Oslava MMD s rodiči, opékání špekáčků
Rozloučení se školním rokem

Září

4. 9. - Zahájení školního roku
6. 9. - Branný den
19. 9. - Focení prvňáčků do MF Dnes
20. 9. - Pasování prvňáčků
26. 9. - Preventivní program Foxíkova pravidla, 2. třídy
26. 9. - Preventivní program Filipovo trápení, 5.A
Školní kolo výtvarné soutěže
Školní družina
Návštěva KJM – podzimní výzdoba

Říjen

2. 10. - EON - 2.A, 4.A, 4.B
2. - 4. 10. - Adaptační pobyt 1. tříd
10. 10. - EON - 1.A, 1.B, 2.B, 3.A, 3.B
11. 10. - EON - 5.A, 5.B, 5.C
11. 10. - Pasování prvňáčků na čtenáře, místní knihovna, 1. třídy
17. 10. - Dopravní hřiště Pastviny, 3. třídy, od 8:00 hod.
19. 10. - Fotografování prvňáčků (Brněnský deník).
20. 10. - Kino Lucerna, 1.+2. třídy, od 8:30 hod.
20. 10. - Galerie Skleněnka, Březina u Tišnova, 4. třídy
20. 10. - Planeta 3000 - Brazílie, 5. třídy, Sál Břetislava Bakaly, s sebou 2×lístek na 60 min., cena 60 Kč.
23. 10. - Podzimní výstava ovoce a zeleniny
25. 10. - Preventivní program Foxíkova pravidla, 2. třídy, 9:00-11:00 hod.
25. 10. - Preventivní program Filipovo trápení, 5.B, 9:00-11:00 hod.
30. 10. - 3. 11. 2017 - Matematická soutěž „Mateso“.
31. 10. - Halloween – projekt AJ
Školní družina
Návštěva a beseda v KJM
Podzimní návštěva obory Holedná

Listopad

6. – 10. 11. - Bobřík informatiky
8. 11. - Digitárium - Úžasné planety, s sebou 2×lístek na 60 min., cena 80 Kč.
11. 11. - Podzimní deskohraní
13. 11. - Pěvecká soutěž, od 13:30 hod.
16. 11. - Projektový den k Mezinárodnímu nekuřáckému dni
20. 11. - Book fair – veletrh AJ literatury
22. 11. - Preventivní program Foxíkova pravidla, 2. třídy, 9:00-11:00 hod.
22. 11. - Šplh, ZŠ Svážná.
22. 11. - Florbalový turnaj dívek, ZŠ Horní.
30. 11. - Městské kolo ve šplhu na ZŠ Svážná, od 13:00 hod.
Šplh – školní kolo
Školní družina
Výroba vánočních výrobků
Halloween v ŠD
Lampionový průvod s rodiči

Prosinec

1. 12. - Preventinvní program Hasík - 2.A + 2.B
2. 12. - Vánoční dílničky (9:00-12:00 hod.) – akce pro veřejnost
4. 12. - Novoměstský pohár Florbal - ZŠ Novoměstská (8.30 - 11.00 hod.)
5. 12. - Mikulášský den plný her
13. 12. - Anglické divadlo v Dělnickém domě v Juliánově, cena: 100 Kč (včetně dopravy).
15. 12. - Výstava betlémů v Katolickém domě
19. 12. - Miniházená, 1.–5. třída
20. 12. - Preventivní program Filipovo trápení, 5.C, 9:00-11:00 hod.
20. 12. - EVVO program “Tonda Obal na cestách“, 2.-5. třídy.
21. 12. - Koncert ZUŠ Fr. Jílka, od 10:00 hod.
22. 12. - Vánoční besídky ve třídách
Školní družina
Výzdoba KJM, MMB - Kounicova
Návštěva zámku Dolní Kounice za Mikulášem a čertem

Leden

3. 1. - Novoroční turnaj ve florbalu
17. 1. - Plavání na ZŠ Jasanova – 1. – 3. třídy
24. 1. - Plavání na ZŠ Jasanova – 4. – 5. třídy
24. 1. - Matematická olympiáda, výběr žáků
26. 1. - Filmové představení, 1. - 5. třídy
31. 1. - Kouzelník Katonas, v 9:00 hod. 1.+2. třídy, v 10:00 hod. 3.-5. třídy, cena 50 Kč + 10 Kč pro zájemce o balónek.
Školní družina
Beseda v KJM
Veselice k ukončení 1. pololetí

Únor

1. 2. - Školní kolo v korfbale
15. - 16. 2. - Veletrh ZŠ
20. 2. - Od 8:00 hod. házená na ZŠ Jasanová, 1.-3. třídy, výběr žáků
21. 2. - EVVO program s entomologem
25. 2. - Zimní turnaj ve stolním tenisu a badmintonu – akce pro veřejnost
27. 2. - Den otevřených dveří, 9:00-11:40 a 14:00-16:00 hod.
28. 2. - Bubnování v kruhu
Školní kolo „English Jungle“
Školní kolo výtvarné soutěže
Školní družina
Karneval

Březen

5. 3. - Obvodní kolo v korfbalu, od 9:00 hod.
5. 3. - Školní kolo English Jungle, od 13:00 hod.
6. 3. - English Star, ZŠ Bakalovo nábřeží, výběr žáků, 1.-3. třída
6. 3. - Velikonoce v Bystroušce, 2.A
9. 3. - Velikonoce v Bystroušce, 2.B
9. 3. - EVVO program v Rozmarýnku, 5.B
12. 3. - Od 9:00 hod. – korfbal, ZŠ Laštůvkova, výběr žáků
21. 3. - Akce Páťák na ZŠ Heyrovského (pro 5. třídy)
22. 3. - Od 8:30 hod. – městské finále v korfbalu, výběr žáků
28. 3. - Ekoden + Den vody
24. 3. - Jarní dílničky – akce pro širokou veřejnost (9:00-12:00 hod.)
Školní družina
Beseda v KJM – Měsíc knihy
Výzdoba MMB

Duben

4. 4. - Návštěva předškoláků z MŠ Žabka
5. 4. - Florbal SBOŠ - SH Tatran Bohunice - výběr žáků 3.-5. třída
5. a 6. 4. - Zápis do 1. tříd
9. 4. - Vybíjená - obvodní kolo - ZŠ Pavlovská - výběr žáků 4.-5. třída
16. 4. - Book fair – prodej AJ literatury
17. 4. - Streetball - SH Jasanova - výběr žáků 1.-3. třída
18. 4. - English Jungle, ZŠ Cacovická, výběr žáků
18. 4. - Speciální olympiáda, ZŠ Bosonožská, výběr žáků
19. 4. - 2.A + 2.B velká TV – „Gumatělák“, 2.A – 8:00 hod., 2.B – 9:00 hod.
20. 4. - Fotbal B - základní kolo - ZŠ Janouškova, výběr žáků 3.-5. třída
25. 4. - Cambridgeské zkoušky
25. 4. - Den Země
25. 4. - Fotbal A - základní kolo - ZŠ Janouškova, výběr žáků 1.-3. třída

Archiv školních akcí

Akce školy 2016/2017
Akce školy 2015/2016
Akce školy 2014/2015
Loga školy
Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist