511 110 953
info@zszebetin.cz
// do not delete
Fotografie a logo školy

Akce ve školním roce 2023/2024

Červen

24. 6. – EVVO program: Lipka – Vodní svět (Otevřená zahrada Údolní), 4.C
25. 6. – 1.C + 1.D – školní výlet, Skleněnka
25. 6. – 3.C návštěva Zoo Brno
25. 6. – 7.A + 7.B – celodenní výlet Toulovcovy maštale
26. 6. – 1.A + 1.B – školní výlet, Skleněnka
26. 6. – 2. třídy – školní výlet, Permonium
26. 6. – 4. A + 4. B – hřiště Hroši
26. 6. – 6. B, školní výlet, Kuřim
26. 6. – 6. C, vycházka okolí Brna, Holedná
26. 6. – 9. B, školní výlet, Praha
27. 6. – 4. třídy – školní výlet, Zoo Lešná
27. 6. – 6.C, vycházka okolí Brna, přehrada
27. 6. – 8.A, Vila Tugendhat
27. 6. – 1. a 2. třídy - MARBO
28. 6. od 8:00 – Vydání vysvědčení + rozloučení s deváťáky
Školní družina
MDD – sportovní odpoledne
Měsíc myslivosti a ochrany přírody

Září

4. 9. - Zahájení školního roku
11. 9. od 8:00 – Fotografování prvňáčků
11. 9. – EVVO program - ZOO Brno: Jedna bába povídala, 3.B
12. 9. – EVVO program - ZOO Brno: Jedna bába povídala, 3.A
13. 9. – EVVO program - ZOO Brno: Jedna bába povídala, 3.C
16.-22. 9. – Výjezd deváťáků do Anglie
25. 9. – Dinopark Vyškov, 2. třídy
26. 9. – SBOŠ: futsalový turnaj 1. st., výběr žáků, ZŠ Svážná
27. 9. – SBOŠ: futsalový turnaj 2. st., výběr žáků, ZŠ Svážná
Školní družina
Podzim v PP Horákův žleb

Říjen

2. 10. – EVVO program: Rezekvítek – Lesobádání, 5.B
2. 10. – EVVO program: Bystrouška – Rok v přírodě, 2.A
3. 10. – EVVO program: Bystrouška – Rok v přírodě, 2.B
4. 10. – EVVO program: Rezekvítek – Lesobádání, 5.A
4.-6. 10. – Adaptační pobyt 6. tříd, Nesměř
9. 10. – EVVO program: Rezekvítek – Lesobádání, 5.C
10. 10. – EVVO program: Bystrouška – Rok v přírodě, 1.B
10. 10. – Pěvecké pásmo (HV soutěž), 1. stupeň
11. 10. od 8:00 – Vánoční fotografování žáků - 1. část
11. 10. – EVVO program: Bystrouška – Rok v přírodě, 2.C
17. 10. v 17:00 – Pasování prvňáčků, Katolický dům
18. 10. od 8:00 – Vánoční fotografování žáků - 2. část
20. 10. – Dopravní hřiště Komín, 4.A a 4.B
20. 10. – EVVO program: ZOO Brno – Čím se živí?, 6.A
24. 10. – EVVO program: Bioskop - Geovědy aneb cesta za poznáním neživé přírody, 9.A
24. 10. – EVVO program: Bystrouška - Světem zvířat, 1.D
25. 10. – Dopravní hřiště Komín, 4.C
30. 10. – EVVO program: ZOO Brno – Čím se živí?, 6.B
31. 10. - Halloween – projekt AJ, výuka dle rozvrhu
Školní kolo výtvarné soutěže
Školní družina
Výzdoba výstavy zahrádkářů

Listopad

2. 11. – EVVO program: ZOO Brno – Čím se živí?, 6.C
3. 11. – EVVO program: ZOO Brno – Poznáváme společně plazy a obojživelníky, 7.A
3. 11. – EVVO program: Bystrouška – Lesní království, 1.C
3. 11. – Školní kolo ve šplhu
4. 11. – Podzimní deskohraní
6. 11. – EVVO program: ZOO Brno – Poznáváme společně plazy a obojživelníky, 7.B
6. 11. – AŠSK florbal, výběr žáků 2. stupně
6.-16. 11. - Bobřík informatiky
7. 11. – ČEPS CUP – florbal, výběr žáků 1. stupně
13. 11. – EVVO program: ZOO Brno – Naši savci, 8.A
14. 11. – EVVO program: ZOO Brno – Naši savci, 8.B
16. 11. - Den nekuřáků
21. 11. – EVVO program: Bioskop - Geovědy aneb cesta za poznáním neživé přírody, 9.B
25. 11. - Rozsvícení vánočního stromu, školní sbor
Pěvecká soutěž pro 1. stupeň
28. 11. – EVVO program: Bystrouška – Vánoce, 1.A
Školní družina
1. 11. Halloweenské odpoledne
Svatomartinská tradice
Vánoční výzdoba

Prosinec

4. 12. – EVVO program: Rezekvítek – Půda základ života, 4.B
5. 12. – Mikulášský den plný her
6. 12. – Mistrovství Brna v přehazované, výběr žáků 5. tříd
6. 12. – Koncert ZUŠ Fr. Jílka
9. 12. – Vánoční dílničky – akce pro veřejnost
11. 12. – PPP Sládkova, 8.B
12. 12. – Plavecké závody, výběr žáků 1. stupně, Lužánky
14. 12. - Preventivní program „Intimita, sex a vztahy“, 9. třídy
17. 12. – EVVO program: Rezekvítek – Půda základ života, 4.A+4.C
20. 12. – Planeta Země, Kambodža, 5. a 6. třídy
Školní družina
Výlet do Dolních Kounic za Mikulášem a čertem
Mikulášské pečení (akce pro rodiče a děti)
Vánoční výzdoba MMB

Leden

3. 1. – Sportovní den
22. 1. - Preventivní program – Alkohol, nikotin, marihuana, 7. třídy
24. 1. - Workshop KJM Bystrc, 1. + 2. VH, 9. A
24. 1. - Divadlo, ZŠ Vejrostova, 1. A
24. 1. - Workshop KJM Bystrc, 1. + 2. VH, 9. A
26. 1. - Projekt Esport, 5. třídy, 4. + 5. VH
31. 1. - Vydání výpisu z vysvědčení
Školní družina
Pololetní oslava vysvědčení

Únor

21. 2. – English Jungle 1. stupeň
25. 2.-1. 3. – Lyžařský výcvik, 7. třídy
28. 2. – Základy světa – výstava v Lehrádku Mitroských, 6.B
Školní kolo výtvarné soutěže
Školní družina
Karnevalové odpoledne

Březen

1. 3. – EVVO program: ZOO Brno – Zvířata v ohrožení, 5.A
3. 3. - Zimní turnaj ve stolním tenisu – akce pro veřejnost
5. 3. – EVVO program: ZOO Brno – Zvířata v ohrožení, 5.B
6. 3. – Fotografování ke Dni matek
8. 3. – Recitační soutěž, městské kolo, výběr žáků
8. 3. – KJM Bystrc, 7. třídy
12. 3. – Den otevřených dveří, 9:00-11:30 - možnost nahlédnout do výuky, 15:00-16:30 - možnost prohlédnout si ŠD a budovu školy na ulici Otevřená
12. 3. – EVVO program: Bystrouška – Velikonoce, 2.A
14. 3. – EVVO program: Bystrouška – Velikonoce, 2.B
14. 3. – Preventivní program "Dobrodružství dospívání", 5. třídy
15. 3. – EVVO program: Bystrouška – Velikonoce, 2.C
15. 3. – Kino Lucerna, Jeden svět, 7. třídy
16. 3. – Jarní dílničky – akce pro širokou veřejnost
18. 3. - Jeden svět, CVČ Legato, 8. třídy
19. 3. – EVVO program: ZOO Brno – Zvířata v ohrožení, 5.C
21. 3. - Obvodní kolo ve vybíjené, ZŠ Pavlovská, výběr žáků
21. 3. - Ekoden + Den vody
22. 3. – EVVO program: ZOO Brno – Stopujeme zvířátka, 1.C
22. 3. - Ples deváťáků
22. 3. - Matematický klokan
25. 3. - Šplh, obvodní kolo, výběr žáků, ZŠ Bosonožská
18.-22. 3. - Pythagoriáda
Literární soutěž pro 2. stupeň
Školní družina
Měsíc knihy – návštěva v knihovně
Den vody Helenčina studánka – turistická vycházka

Duben

4. 4. - Preventivní program MP – Dětská práva a povinnosti, 5.A, 5.B
4. 4. - Preventivní program MP – Závislosti, 6.A, 6.B
8.-12. 4. - ŠvP Křižanov, 3. třídy
9. 4. - Exkurze v České televizi Brno, 8. třídy
9. 4. - MC Donald's Cup, ZŠ Janouškova, výběr žáků 1.-3. třídy
11. 4. - Preventivní program – Intimita a sexuální chování, 8. třídy
12. 4. - EVVO program, 7.B
11. a 12. 4., 14:30-19:00 – Zápis do 1. tříd
16. 4. - Cirkus LeGrando, 4.C
16. 4. - Hvězdárna Brno, Vesmír 3D, 9. třídy
17. 4. - Obvodní kolo ve šplhu, výběr žáků 1. stupně
18. 4. - Městské kolo English Jungle, výběr žáků 1. stupně, ZŠ Komenského
22. 4. - Den Země
22. 4. - Cambridgeské zkoušky
23. 4. - EVVO program: Otevřená zahrada „Klima a my“, 8.A
24. 4. - McDonald's Cup, výběr žáků 4.–5. tříd, FC Sparta Brno
24. 4. - Rozřazovací test do 6. tříd s posílenou výukou AJ, 2. VH, 5. třídy
26. 4. - Celodenní výlet do Prahy, 6.B
26. 4. - Divadelní představení, divadlo Radost, 4.A
27. 4. - Po stopách žebětínské žabky, 9. třídy
29. 4. - EVVO program: Otevřená zahrada „Klima a my“, 8.B
Školní družina
Hledání velikonočních vajíček
Den Země – Ukliďme Česko (akce pro děti a rodiče)
Velikonoční výzdoba MMB
Lesní pedagogika
Měsíc bezpečnosti na silnicích
Velikonoce

Květen

2. 5. - Preventivní program MP – Dětská práva a povinnosti, 5.A, 5.B
2. 5. - Preventivní program MP – Závislosti, 6.A, 6.B
2. 5. - Atletický pohár rozhlasu, výběr žáků 2. stupně
3. 5. - Projekce filmu V síti, kino Lucerna, 7. a 8. třídy + 9.A
6. 5. – SBOŠ turnaj ve florbalu, výběr žáků 2. st., Tatran Bohunice
6. 5. – Turnaj v basketbalu, výběr žáků 8. -9. tř., hala Rosnička
7. 5. – Preventivní program „Nebuď na to sám“, 9. třídy
7. 5. – SBOŠ turnaj ve florbalu, výběr žáků 1. st., Tatran Bohunice
10. 5. – Dys olympiáda, výběr žáků 4. – 5. tříd, ZŠ Bosonožská
12.-17. 5. – Erasmus+, Slovinsko
13.-17. 5. – ŠVP Daňkovice, 4. třídy
13.-17. 5. – ŠVP Vyhlídka, 2. třídy
13. 5. – EVVO program: Bystrouška – Putování jarním lesem, 1.B
13. 5. – Dopravní výchova Pastiny, 5.A
14. 5. – Dopravní výchova Pastiny, 5.B
15. 5. – Dopravní výchova Pastiny, 5.C
24.5.-2. 6. – ŠVP Igrane
27. 5. – EVVO program: Lipka – Život v rybníce, 6.A
30. 5. – Planeta Země, Kambodža, 7., 8. a 9. třídy
31. 5. – EVVO program: Lipka – Život v rybníce, 6.B
31. 5. – EVVO program: Bystrouška – Putování jarním lesem, 1.D
Recitační soutěž – školní kolo
Školní družina
Muzejní noc se ŠD (akce pro děti a rodiče)
Čarodějnický výlet do Dolních Kounic

Červen

3. 6. – Den dětí
3.-5. 6. – Výlet 6.C
4. a 5. 6. – Fotografování tříd
5. 6. – Recitační soutěž 1. stupně, v 13:30 hod.
7. 6. - Anglický projektový den
10. 6. - Dopravní výchova, 2.A
10.-11. 6. - Výlet Křižanov, 9.B
11. 6. - Dopravní výchova, 2.B
11. 6. – EVVO program: Bystrouška – Putování jarním lesem, 1.A
12. 6. - Dopravní výchova, 2.C
12. 6. od 15:00 - Sportovní odpoledne
14. 6. - Vila Tugendhat, 9.A
17. 6. – EVVO program: Lipka – Vodní svět (Otevřená zahrada Údolní), 4.A
17. 6. – EVVO program: Rezekvítek – Vasrůvka nad Brnem, 3.C
18. 6. – EVVO program: Rezekvítek – Vasrůvka nad Brnem, 3.B
18. 6. – Divadelní představení Listování, 4.-8. ročník
18. a 19. 6. – Dvoudennní exkurze Osvětim, 9. ročník
19. 6. – EVVO program: Lipka – Život v rybníce, 6.C
19. 6. – Brněnská hvězdárna, 3. třídy
20.-21. 6. – Výlet Ostrava, 8.A
20. 6. – EVVO program: Rezekvítek – Vasrůvka nad Brnem, 3.A
21. 6. – EVVO program: Lipka – Vodní svět (Otevřená zahrada Údolní), 4.B

Archiv školních akcí

Akce školy 2022/2023
Akce školy 2021/2022
Akce školy 2020/2021
Akce školy 2019/2020
Akce školy 2018/2019
Akce školy 2017/2018
Akce školy 2016/2017
Akce školy 2015/2016

Loga školy

Kontaktní informace

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
IČO: 49466208
IZO: 600108465

Otevřená 986/20a
64100 Brno-Žebětín
Telefon: 511 110 953
Email: info@zszebetin.cz
Číslo účtu: 1346661329/0800 (Česká spořitelna)
ID datové schránky: v2smjya

TOPlist