511 110 953
info@zszebetin.cz
Fotografie a logo školy

Školní knihovna

Pro všechny zvídavé děti a nadšené čtenáře je opět ve školním roce 2018/2019 otevřena školní knihovna, která nabízí žákům velké množství zajímavých knih.
Žáci si mohou v pondělí a ve středu zdarma půjčovat knihy.
Knihovna se nachází v multifunkčním koutku ve 2. poschodí.
K zapůjčení knih stačí kontaktní deník, ve kterém budou mít nalepenou průkazku.

Knihy si lze zapůjčit ve školní knihovně v době:
Pondělí: 9:40 - 9:55
Středa: 13:15 - 13:45

Řád školní knihovny

  1. Knihu si lze vypůjčit na dobu 4 týdnů. Půjčení knihy je možné prodloužit o jeden týden.
  2. Půjčování knih je bezplatné.
  3. Knihy vracíme v daném termínu, který byl uvedený při zapůjčení.
  4. Knihy si půjčíme maximálně 4.
  5. Knihy vracíme nepoškozené a ve stavu, v jakém jsme si je zapůjčili.
  6. Při ztrátě nebo poškození knihy musí žák, který si knihu zapůjčil, ji nahradit v plné výši.
  7. Při opožděném vrácení knihy zaplatí žák za každý týden 10 Kč. Omluvená nepřítomnost žáka ve škole je důvodem ke zproštění poplatku.
K tomu, aby si žáci mohli půjčovat knihy je zapotřebí souhlas rodičů s půjčováním knih ve školní knihovně:
Souhlasím s tím, aby můj syn, dcera si půjčovali knihy ve školní knihovně. Současně beru na vědomí řád školní knihovny, a to především náhradu za ztracenou nebo poškozenou knihu a poplatek za opožděné vrácení knihy. Poplatek za prodlení se netýká žáků, kteří měli v době, kdy měla být kniha vrácena, omluvenou absenci.
Loga školy
Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist