511 110 953
info@zszebetin.cz
Fotografie a logo školy

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Termín konání: 4. a 5. 4. 2019 vždy od 14:30 do 19:00 hod.
Místo konání: budova ZŠ Otevřená, boční vstup od MŠ Žabka

Co je třeba podniknout před vlastním zápisem

Varianta A - Mám dítě, které nemá doporučený odklad:
1. Na webové stránce Magistrátu města Brna vyplňte přihlášku k základnímu vzdělávání. Otevřít stránku.
2. Přihlášku vytiskněte (pokud možno oboustranně) a podepište - nutný podpis obou zákonných zástupců.
3. Na stejné stránce si v rezervačním systému zvolte přesný čas zápisu. Toto je velmi důležitý krok, díky němuž nebudete muset na zápis čekat. Každých 20 minut je vyhrazeno pro 4 děti.
4. Vyplňte dotazník pro školní matriku. Otevřít dotazník. (Toto je velmi důležitý krok, který významně urychlí nezbytnou administrativu.)
I tento dotazník vytiskněte a podepište - nutný podpis obou zákonných zástupců.
Pozor! Po stisknutí tlačítka pro tisk, dojde ke kontrole zadaných údajů a po vytištění i k vymazání celého dotazníku!
Pokud některý z údajů nemůžete vyplnit (např. nemáte mobilní telefon), zadejte do kolonky důvod nevyplnění.
V případě jakýchkoliv problémů s tímto dotazníkem kontaktujte prosím emailem p. uč. Martina Jurtíka. Email: jurtik.martin@zszebetin.cz
Nezbytné dokumenty k zápisu: rodný list dítěte, kartička pojištěnce (dítěte), občanský průkaz zákonných zástupců, dotazník pro školní matriku, přihláška k základnímu vzdělávání.

Varianta B - Mám dítě, které má od loňska odklad:
V tomto případě stačí, když zákonný zástupce přinese ve dnech zápisu do školy potřebné dokumenty (viz níže). Není třeba se registrovat do rezervačního systému, dítě již k zápisu nejde.
1. Na webové stránce Magistrátu města Brna vyplňte přihlášku k základnímu vzdělávání. Otevřít stránku.
2. Přihlášku vytiskněte (pokud možno oboustranně) a podepište - nutný podpis obou zákonných zástupců.
3. Vyplňte dotazník pro školní matriku. Otevřít dotazník (Toto je velmi důležitý krok, který významně urychlí nezbytnou administrativu.)
I tento dotazník vytiskněte a podepište - nutný podpis obou zákonných zástupců.
Pozor! Po stisknutí tlačítka pro tisk, dojde ke kontrole zadaných údajů a po vytištění i k vymazání celého dotazníku!
Pokud některý z údajů nemůžete vyplnit (např. nemáte mobilní telefon), zadejte do kolonky důvod nevyplnění.
V případě jakýchkoliv problémů s tímto dotazníkem kontaktujte prosím emailem p. uč. Martina Jurtíka. Email: jurtik.martin@zszebetin.cz
Nezbytné dokumenty k zápisu: rodný list dítěte, kartička pojištěnce (dítěte), občanský průkaz zákonných zástupců, dotazník pro školní matriku, přihláška k základnímu vzdělávání.
Pokud byste přesto chtěli s dítětem k zápisu přijít (dle zákona již není přítomnost dítěte s odkladem u zápisu nutná), postupujte prosím podle varianty A, ale v tomto případě se již jedná jen o symbolickou účast.

Varianta C - Mám dítě, které má letos doporučený odklad:
V tomto případě stačí, když zákonný zástupce přinese ve dnech zápisu do školy potřebné dokumenty (viz níže). Není třeba se registrovat do rezervačního systému, dítě k zápisu nejde.
1. Na webové stránce Magistrátu města Brna vyplňte žádost o odklad. Otevřít stránku.
2. Žádost o odklad vytiskněte a podepište - nutný podpis obou zákonných zástupců.
3. Do dne zápisu si vyříďte všechny potřebné odborné dokumenty: žádost o odklad + zpráva z PPP + zpráva od odborného lékaře nebo klinického psychologa
Nezbytné dokumenty k zápisu: rodný list dítěte, kartička pojištěnce (dítěte), občanský průkaz zákonných zástupců, žádost o odklad, zpráva z PPP, zpráva od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Varianta D - Chci, aby moje dítě mělo odklad, ale nemám vyřízené potřebné dokumenty:
Upozornění: Tuto variantu příliš nedoporučujeme, neboť se může stát, že odborná pracoviště odmítnou (případně nestihnou) odklad udělit.
1. Na webové stránce Magistrátu města Brna vyplňte přihlášku k základnímu vzdělávání a žádost o odklad. Otevřít stránku.
2. Přihlášku i žádost o odklad vytiskněte (pokud možno oboustranně) a podepište - nutný podpis obou zákonných zástupců.
3. Na stejné stránce si v rezervačním systému zvolte přesný čas zápisu. Toto je velmi důležitý krok, díky němuž nebudete muset na zápis čekat. Každých 20 minut je vyhrazeno pro 4 děti.
4. Vyplňte dotazník pro školní matriku. Otevřít dotazník. (Toto je velmi důležitý krok, který významně urychlí nezbytnou administrativu.)
I tento dotazník vytiskněte a podepište - nutný podpis obou zákonných zástupců.
Pozor! Po stisknutí tlačítka pro tisk, dojde ke kontrole zadaných údajů a po vytištění i k vymazání celého dotazníku!
Pokud některý z údajů nemůžete vyplnit (např. nemáte mobilní telefon), zadejte do kolonky důvod nevyplnění.
V případě jakýchkoliv problémů s tímto dotazníkem kontaktujte prosím emailem p. uč. Martina Jurtíka. Email: jurtik.martin@zszebetin.cz
Nezbytné dokumenty k zápisu: rodný list dítěte, kartička pojištěnce (dítěte), občanský průkaz zákonných zástupců, dotazník pro školní matriku, přihláška k základnímu vzdělávání, žádost o odklad.

Pokud nemáte možnost dokumenty vytisknout, můžete tak učinit i během zápisu ve škole.

Informace o průběhu neformální části zápisu:

  1. Motivační část – cílem této části je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí. Doba trvání této části cca 5 minut.
  2. Neformální rozhovor pedagoga s dítětem a připravené cílené aktivity zaměřené na orientační zjištění úrovně dosažených znalostí a dovedností dítěte a na posouzení jeho školní připravenosti. Doba trvání této části cca 15 minut.
  3. Herní činnosti na stanovištích navazující na neformální část ve třídě. Doba trvání této částí je cca 15 minut.

Jak můžete do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji?

Loga školy
Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist