511 110 953
info@zszebetin.cz
Fotografie a logo školy

Vážení rodiče,
od 11. 11. 2019 bude z důvodu výstavby 2. stupně uzavřen hlavní vstup do školy.
Pro vstup do školy (rodiče, žáci, ŠD) používejte prosím boční vchod z parkoviště u školní jídelny, který je z bezpečnostních důvodu přístupný pouze koridorem.
Tímto Vás žádáme, abyste po dobu stavebních prací dbali zvýšené opatrnosti.
Veškeré další podrobné informace byly již žákům sděleny třídními učiteli.
Zákonní zástupci budou informováni na třídních schůzkách 18. 11., které budou zahájeny v 16:30 hod. v tělocvičně školy, kde zájemci získají aktuální informace k výstavbě 2. stupně.
Po skončení této části naváží běžné třídní schůzky ve třídách, přibližně v 17:00 hod.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Vedení školy

V sobotu 16. 11. proběhne tradiční Podzimní deskohraní.
Akce se koná v rámci Sítě brněnských otevřených škol.
Další informace naleznete v pozvánce.

Matematická olympiáda
Zájemci z 5. tříd se mohou zapojit do Matematické olympiády (kategorie Z5)
První trojici vypracovaných úloh je nutné odevzdat panu učiteli Zlatošovi do 22. 11. 2019.
Pokyny k vypracování, zadání úloh a více informací najdete na stránkách soutěže.

Pozvánka na Podzimní deskohraní
Jídelna

Objednat obědy

Školní časopis

Školní časopis

Cambridgeské zkoušky

Cambridgeské zkoušky

Učíme se z domova

Učíme se z domova

Učíme se s Legem

Učíme se s Legem

Elektronická žákovská knížka
Loga školy
Správce webu: Martin Jurtík
TOPlist